Risken för förtal av avliden

Jag skriver en bok. Där jag beskriver hur jag upplevde min uppväxt och min far som jag skulle beskriva som rättshaverist. Jag hänvisar i boken till en del handlingar från journaler och domar. I övrigt beskriver jag min upplevelse. Kan min avlidne fars släktingar stämma mig för ärekränkning? Är jag mer tryggad om jag har aktiebolag eller enskild firma vid självutgivning av boken?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man skriver eller pratar negativt om en avliden person kan man göra sig skyldig till brottet förtal av avliden, vilket regleras i 5 kap 4 § brottsbalken (BrB). Där anges det att om ansvar enligt 1 och 2 §§ samma kapitel kan göras gällande om gärningen är sårande för de efterlevande eller kan anses kränka den avlidnes frid, med beaktande av den tid som förflutit sedan personen avled. Ansvar enligt 1 § (förtal) är böter, enligt 2 § (grovt förtal) är det böter eller fängelse i högst två år. Om förtal riktats mot en avliden får åtal väckas av efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon. Även en åklagare har möjlighet att göra detta om det är påkallat från allmän synpunkt, detta rör allvarligare uttalanden. -Sedan ska det inte spela någon roll hur boken ges ut, det är fortfarande personen som skrivit den och ansvarar för det.

Det finns alltså en risk att de närstående som jag nämnde till den avlidne kommer ta illa upp och vilja väcka åtal. Om det är mer avlägsna släktingar har de ingen rätt att väcka åtal. Se 5 kap 5 § BrB. Endast efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon.Sedan beror situationen på uttalandena i sig. Men när det gäller en avliden, beror det även på hur lång tid som förflutit sedan dennes bortgång. Det är svårt att ange något generellt när det inte anges hur lång tid som förflutit sedan han avled.

Om man utpekar någon som brottslig eller klandervärd eller annars anger uppgifter som är ägnade att utsatta denne för andras missaktning gör man sig skyldig till förtal. För förtal av avliden krävs sedan som nämnts att det ska vara sårande för efterlevande eller kränka den avlidnes frid. Det beror helt på exakt vad du tänker skriva. Att ange någon som brottslig och klandervärd kan anses försvarligt enligt 1 §, antingen om man var skyldig att uttala sig (detta gäller nog inte i ditt fall då du självmant vill skriva en bok), eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt och att uppgifterna var sanna och hade skälig grund för uttalandena.

Det finns alltså en risk att uttala sig om din far och peka ut honom i en bok, då det kanske inte är försvarligt. Skäliga anledningar hade kanske kunnat vara att du vill bidra till någon samhällsdebatt och kunna hjälpa andra om uppgifterna är relevanta för det. Yttrandefrihet beaktas vid försvarlighetsbedömningen och hänsyn kan tas till om boken kan bidra till något samhälleligt ämne exempelvis. Men om bokens syfte enbart är att klandra personen med allvarliga uppgifter är troligtvis inte ok. Men om mindre allvarliga händelser nämns i boken som syftar till annat är det en annan sak. Vilka handlingar och brott/domar det rör sig om är väldigt relevanta, om det är mindre allvarliga händelser är det troligare att det ses som försvarligt. Situationen beror på många omständigheter.

Med vänlig hälsning

Lisa OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”