FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 16/02/2017

Regler vid återanställning

Vilka regler gäller vid återanställning, vid en arbetsbristuppsägning?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Efter en arbetsbristuppsägning aktualiseras regler om s k företrädesrätt till återanställning. Dessa regler finner du i Lag om anställningsskydd (LAS) 25§. Enligt 25§ kan en arbetstagare som blivit uppsagd ha företrädesrätt till återanställning, dvs. företrädesrätt till en tjänst som blir ledig hos den arbetsgivare arbetstagaren tidigare varit anställd. Både personer som har haft anställning i form av tillsvidareanställning och personer som haft anställning i form av en tidsbegränsad anställning kan ges företrädesrätt till återanställning. Arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning om de förutsättningar som räknas upp i LAS 25§är uppfyllda.

Arbetsbrist
Den första förutsättningen är att anställningen ska ha upphört eller inte förlängts pga arbetsbrist. Detta innebär att företrädesrätt inte föreligger om anledningen till att anställningen har upphört eller inte förlängs är arbetstagarens personliga förhållanden. För att det ska vara fråga om arbetsbrist krävs alltså att anledningen till att en arbetstagares anställning inte förlängs har att göra med arbetsgivarens verksamhet och inte med arbetstagaren som person. Om det föreligger en uppsägning pga arbetsbrist eller inte är något som får bedömas i det enskilda fallet, och skulle en tvist uppkomma kring denna fråga är det arbetsgivaren som måste visa att det har funnits andra skäl än arbetsbrist till att arbetstagarens anställning upphörde.

Kvalifikationstid
Den andra förutsättningen för att företrädesrätt till återanställning ska kunna ges är att arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Här krävs det inte att arbetstagaren har arbetat under en enda sammanhängande anställningstid, utan man kan lägga samman anställningstid för olika anställningar och olika anställningsformer hos arbetsgivaren.

Tillräckliga kvalifikationer
En tredje förutsättning för att företrädesrätt till återanställning ska kunna föreligga är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänst till vilken återanställning eventuellt ska ske. Vid bedömningen av om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst är det inte fråga om att jämföra arbetstagaren med andra och då bestämma vem av flera arbetstagare som har bäst kvalifikationer, utan det räcker att den enskilda arbetstagaren kan klara av den nya tjänsten. En bedömning av om en person har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst måste därför göras i det enskilda fallet. Det man kan säga är att en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst om han/hon som högst behöver en normal inskolning till den lediga tjänsten. Arbetsgivaren får alltså acceptera att arbetstagaren behöver en viss upplärningstid. Skulle arbetstagaren däremot behöva mer än så, t.ex. en omskolning, för att klara av den lediga tjänsten har arbetstagaren inte tillräckliga kvalifikationer och inte heller företrädesrätt.

Företrädesrättens begränsning i tiden
Företrädesrätt till återanställning gäller från den tidpunkt uppsägning skedde, eller från den tidpunkt besked lämnas om att en anställning ska upphöra, och sedan nio månader räknat från den tidpunkt anställningen upphörde. Företrädesrätten gäller alltså under eventuell uppsägningstid och därefter i nio månader. En ny tjänst måste därmed utannonseras efter att arbetstagaren blev uppsagd, eller efter den tidpunkt arbetstagaren fick besked om att anställningen skulle upphöra, och inom nio månader från tidpunkten då anställningen upphörde.

Övriga förutsättningar
Företrädesrätten gäller endast inom den driftsenhet, dvs. arbetsplatsen, och inom det kollektivavtalsområde arbetstagaren var sysselsatt när anställningen upphörde.

Reglerna om företrädesrätt är semidispositiva, vilket innebär att arbetsgivaren kan ha avtalat om något annat i kollektivavtal och i sådana fall ska avtalets innehåll gälla före reglerna i LAS. Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal, kan det avtalets innehåll tillämpas även på den arbetstagare som inte är medlem i det fackförbund som kollektivavtalet ingåtts med (se LAS 2§ 3st).

Hoppas att detta besvarar din fråga.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”