Redovisningsskyldighet, fullmakt, tilläggsförteckning

2017-12-23 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min syster har en fullmakt från banken att sköta vår mammas ekonomi. Det står ingenting ang redovisningsskyldighet.Vår mamma dog feb 2015 och av en slump nu 2017 har vi sett från bankkontoutdragen att vår syster systematiskt tagit ut kontanta medel, utgifter är betalda genom överföringar.Vi får ingen respons från henne, hennes advokat (enligt henne själv) har hon ingen redovisningsplikt.Kan även tillägga att vid dödsdagen fick 3 av 5 syskon sätta in pengar på mammas konto till begravning.Ingen bouppteckning gjordes, för det fanns inga pengar, en dödsboanmälan gjordes istället.Kan tillägga att mamma var dement, finns journaler på det.Vi anser att vår syster har förskingrat mammas pengar. Kan vi göra något?Tacksam för svarMed vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Begreppet redovisningsskyldighet är kopplat till den en paragraf långa lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Den tar sikte på situationen att A mottagit medel å någon annans vägnar. Det kan exempelvis röra sig om en advokat som mottar en utbetalning åt sin klient, eller om en fastighetsmäklare som mottar en handpenning. I de fallen åläggs mottagaren en s.k. redovisningsskyldighet, innebärande att hen – med förenklad terminologi – är skyldig huvudmannen tillgången ifråga.

Lagen är emellertid inte tillämplig på ert fall utan det kokar snarare ner till fullmakter, ett rättsområde som regleras i avtalslagens andra kapitel. Utan att ha granskat texten i din systers fullmakt är det mycket svårt att göra en tillförlitlig bedömning. Vad hon fick och fick inte göra – det vill säga vad hennes behörighet och befogenhet medgav – reglerar ytterst huruvida uttagen är tillåtliga eller inte. Det är sannolikt att fullmakten uppställde begränsningar, antingen uttryckligt eller underförstått, om att de ekonomiska åtgärderna skulle "vara i er mors intresse" eller liknande. Övertramp därom renderar skadeståndsskyldighet för fullmäktigen, dvs. din syster, gentemot hennes huvudman, dvs. din mor, jfr. 25 § avtalslagen.

Det finns också en möjlighet att din syster gjort sig skyldig till brott, närmast till hands ligger trolöshet mot huvudman, reglerat i 10 kap. 5 § brottsbalken. Ni bör upprätta en polisanmälan så att det i vart fall utreds. Vad som framkommer i en sådan utredning kan dessutom underlätta för er att driva den civilrättsliga processen.

Det leder till nästa problem i ledet. Dödsboet har redan skiftats och avslutats, vilket innebär snäva möjligheter till korrigering. 20 kap. 10 § 1 stycket ärvdabalken föreskriver en tidsfrist om en månad. En s.k. tilläggsförteckning görs på samma vis som den vanlig bouppteckning. När dödsboet redan hunnit skiftas kan återgång bli aktuellt, enligt 21 kap. 4 § ärvdabalken, för att sedan utbetalas till dödsbodelägarna.

Jag råder dig att kontakta en jurist – förslagsvis Lawlines eminenta team – för fortsatt konsultation. Om du vill att jag ska kika på fullmakten kan du skicka den till elias.olsson@jurstud.com.

God jul och gott nytt år!

Med vänlig hälsning,

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1437)
2021-11-30 Är det olagligt att använda någon annans kontokort för att shoppa online om man har personens samtycke?
2021-11-30 Ofullständig fråga
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97546)