Rätt att kräva pengarna tillbaka vid reklamation

2021-02-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej Jag köpte en taklampa 12/3 - 2020 som nu inte går att nyttja då glödbollarnas gängor fastnat så lamporna i glödbollen inte går att byta, lampan går således inte att använda eller laga. Jag mailade företaget i fråga och efter bildbevis på skadan så godkände de reklamationen. Lampan som jag köpte finns inte i lager just nu och då erbjöd de likvärdig lampa i pris, jag önskade samma lampa eller återbetalning. En återbetalning har de nekat och nu undrar jag om de verkligen kan neka mig en återbetalning när de inte har "min" lampa i lager (kommer ev. in i lager i mars) Tack på förhand
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har företaget i fråga godkänt din reklamation av lampan och det råder alltså inga frågetecken om rätten till reklamation utan frågan rör den kompensation de vill erbjuda dig.

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du köpt varan för privat bruk, alltså som konsument. Den tillämpliga lagen blir då konsumentköplagen (1990:932).

Påföljd vid fel på vara

Vid fel på vara finns ett flertal olika möjliga lösningar. Du som köpare kan kräva antingen avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller hävning (22 § konsumentköplagen).

Omleverans

Du har rätt att kräva att företaget antingen avhjälper felet eller företar omleverans, det vill säga ger dig en ny vara, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § 1 stycket konsumentköplagen). Avhjälpandet eller omleveransen ska ske inom skälig tid efter att du som köpare har framställt ditt krav (26 § 3 stycket Konsumentköplagen).

Hävning

Om felet kan anses vara av väsentlig betydelse för dig har du rätt att häva köpet (29 § konsumentköplagen).

Säljarens valmöjlighet

Under förutsättning att felet inte är av väsentlig betydelse för dig har säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet eller utföra en omleverans, även om du hellre önskar att häva köpet (27 § konsumentköplagen). Eftersom du meddelat säljaren att du antingen vill ha en ny vara (omleverans) eller pengarna tillbaka (hävning) bör företaget ha rätt att välja omleverans framför hävning. Att företaget meddelat dig att de inte kommer att återbetala dig utan istället vill skicka en ny lampa åt sig är därför inte i sig felaktigt.

Kan hävning bli aktuellt?

Omleveransen ska som nämnt ske inom skälig tid och kan inte säljaren företa omleverans inom skälig tid kan hävning bli aktuellt (28 § konsumentköplagen). Att du har rätt att häva köpet innebär att lampan ska återges till företaget och du ska få tillbaka pengarna.

För att kunna bedöma om hävning kan bli aktuellt behöver vi utreda om tiden för omleveransen kan anses oskälig. Vad som avser skälig tid beror dels på ditt behov av lampan och på företagets möjlighet att leverera en ny lampa. Företaget bör ta sig an avhjälpandet/ omleveransen omgående men man får räkna med en tidsåtgång för avhjälpandet som är normal på marknaden för varan i fråga (Prop. 1989/90:89 s 120-122).

Du skriver inte när du kontaktat företaget och begärt omleverans av varan. Det är därför svårt att gör bedömning om det är skäligt för företaget att leverera en ny lampa i mars eller inte. Har du redan i december fått meddelande om att en ny lampa kan levereras först i mars kan detta tyckas vara väldigt lång tid och kanske oskäligt. Har kravet istället framställs till exempel i februari kan det istället vara skäligt att leverans av en ny lampa sker i mars. Det beror alltså på omständigheterna.

För att du ska kunna kräva att få pengarna tillbaka behöver tiden för omleveransen vara oskäligt lång. Om tiden för omleveransen är oskäligt kan detta vara skäl till hävning (Prop 1989/90:89 s 128).

Sammanfattningsvis

I första hand har företaget rätt att ge dig en ny vara istället för att återbetala dig. Omleveransen ska dock ske inom skälig tid, annars kan du ha rätt till hävning, det vill säga pengarna tillbaka.

På grund att jag inte har alla omständigheter är det svårt att svara på om du har rätt att få pengarna tillbaka eller inte. Det beror på hur lång tid det gått från att du framställt krav på omleverans och den tid företaget sagt att en ny vara kan levereras. Är tiden inte oskäligt lång kan företaget stå fast vid att de vill ersätta dig med en ny lampa. Har det däremot gått lång tid sedan du framställde kravet, kan du ha rätt till hävning och har då rätt att få pengarna tillbaka för lampan.

Jag hoppas däremot att du kan ta ledning av svaret i din fortsatta kontakt med företaget.

Om du och företaget inte kommer överens

Om problemet med företaget kvarstår och ni inte kan komma överens finns möjlighet att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som avgöra ärenden där konsumenter står i tvist med företag. ARN fattar beslut i ärendet vilket blir en rekommendation om hur ärendet ska lösas.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar! Har du fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Amanda Aitomäki
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1294)
2021-10-20 Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?

Alla besvarade frågor (96482)