Räknas royalty in i värderingen av tillgångar vid bodelning?

2021-01-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Jag är musiker ,gift och ska skiljas. Har ej skrivit äktenskapsförord, och undrar hur framtida inkomster utav royalties räknas in i värderingen utav mina tillgångar? Hur långt fram i tiden tittar man på när man beräknar med värdet utav framtida royalties i värderingen utav bolaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar! Jag tolkar din fråga som att du funderar över om framtida royalties (ersättning till dig som upphovsman) kommer räknas med i bodelningen mellan dig och din före detta. För att svara på frågan kommer jag börja med att redogöra för de olika kategorierna av egendom som är aktuella vid äktenskapsskillnad, vilket regleras genom bestämmelser i äktenskapsbalken (ÄktB).

Giftorättsgods ingår i bodelning

Bodelning ska i regel göras vid skilsmässa mellan makar (9 kap. 1 § ÄktB) och det är det så kallade giftorättsgodset som ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Till giftorättsgods räknas i stort sett allt som en make äger och som inte har gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det kan alltså röra sig om bil, hus, kläder, husdjur, mm. Vid bodelning läggs i princip båda makarnas giftorättsgods ihop och man drar av skulderna och delar sedan resterande belopp på hälften, se 11 kap. 2–3 §§ ÄktB.

Vad ingår inte i bodelning?

Till att börja med kommer enskild egendom undantas från bodelningen. Egendom kan göras enskild bland annat genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev (7 kap. 2 § ÄktB). Detta är dock inte aktuellt i ditt fall eftersom det i din fråga verkar som att ni inte har någon enskild egendom.

Ytterligare en egendomskategori som inte ingår i bodelning är personlig egendom. Exempel på personlig egendom är kläder och smycken i skälig omfattning, se 10 kap. 2 § ÄktB.

Till sist kan så kallad särskild egendom undantas från bodelning (10 kap. 3 § ÄktB). Här blir det intressant i ditt fall eftersom rättigheter av personlig art, trots att de egentligen ingår i giftorättsgodset, kan undantas genom denna bestämmelse. Rättigheter av personlig art kan exempelvis vara upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk, hit brukar musik med viss originalitet givetvis höra.

Särskild egendom (10 kap. 3 § ÄktB)

Det är med andra ord den särskilda egendomen inom ramen för 10 kap. 3 § ÄktB som är aktuell i ditt fall, därför tänkte jag utveckla detta begrepp lite. Att en rättighet är att betrakta som särskild egendom enligt denna bestämmelse innebär att det är själva rättigheten som är skyddad, inte sådant som har trätt istället för den (läs pengar). Detta innebär att det du redan har tjänat på din upphovsrätt innan skilsmässan kommer ingå i bodelningen. Däremot sådana framtida inkomster som kan inkomma på grund av din upphovsrätt kommer inte räknas med, inte heller kan du bli tvungen att "ge upp" en upphovsrätt i en skilsmässa. Själva rättigheten som sådan ska alltså inte tas med i en bodelning, inte heller något hypotetiskt framtida värde. Däremot sådant som du redan tjänat till följd av rättigheten kommer ses som giftorättsgods i ditt fall och ska således delas mellan er båda.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om något är oklart eller om du undrar över något annat är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1035)
2021-04-17 Vid vilken tidpunkt bedöms vad som ska ingå i en bodelning vid skilsmässa och hur vet man att ett arv ska ingå i denna bodelning?
2021-04-17 Hur gifter man sig med medborgare från 3:de land? (Jamaica)
2021-04-15 Svensk skilsmässas giltighet i USA
2021-04-12 Vem äger vad i ett äktenskap?

Alla besvarade frågor (91320)