Räknas fri nyttjanderätt till bostadsrätt som förskott på arv?

Hej!

Jag äger en bostadsrätt som jag bara bor i sporadiskt. Ett av mina vuxna barn bor i den. Han kan inte för närvarande betala hyra. Hur gör jag för att det ska bli rättvist mot hans två syskon? Kan man räkna detta som förskott på arv? Hur räknar man ut det i så fall?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

Utgångspunkten i arvsrätt är att det arvlåtaren under sin livstid gett bröstarvingen ska räknas som förskott på arv, ifall inget annat föreskrivits. Den första förutsättningen är att det ska vara en bröstarvinge som erhåller förmånen vilket i ditt fall föreligger (6 kap. 3 § ärvdabalken).

Den andra förutsättningen är att det handlar om en gåva eller annan benefik disposition. Det är ett relativt oklart ämne och behandlas inte direkt i lag så det finns inget definitivt svar. Men enligt lagkommentarer så är det inte nödvändigt att det handlar om en gåva utan även benefika dispositioner faller under tillämpningsområdet. Här syftar rättspraxis ofta på exempelvis försäljning till underpris, betalning av skuld osv. I detta fall har en direkt gåva inte givits men bröstarvingen har fått disponera en bostadsrätt utan att betala hyra, dennes levnadskostnader har minskat och det är rimligt att anse att det är ett förskott på arv då de andra barnen inte fått samma fördel. Men ännu en gång är det svårt att dra en definitiv slutsats när ämnet inte är så behandlat i doktrin och praxis.

Undantaget i 6 kap. 2 § ärvdabalken innebär att kostnader föräldrar har för barnets uppehälle inte ska räknas som förskott på arv förutsatt att det är för att fullgöra sin underhållsskyldighet, dock sträcker detta endast tills barnet slutar gymnasiet eller fyller 21 år. Ifall ditt barn är äldre än så har du ingen underhållsskyldighet och därmed gäller inte undantaget.

Som en tredje förutsättning ska hänsyn ska också ges till arvlåtarens avsikt. Presumtionen är att arvlåtaren önskar en lika fördelning av arvet till alla sina arvingar. Ifall det i en handling eller av omständigheterna framgår att det inte ska ses som förskott på arv ska det istället betraktas som en gåva. I ditt fall talar det för att du avser det som ett förskott på arv.

Din situation

I och med att det är ett så oklart läge kan du skriva ett avtal om förskott på arv med mottagaren. Där kan du föreskriva att det ska betraktas som ett förskott på ditt barns arv, vilket senare kommer avräknas från dennes arvslott vid en bouppteckning. Det säkerställer även att det inte blir några otydligheter vid en bouppteckning. Storleken på avräkningen ska göras utifrån värdet på den benefika dispositionen, alltså vad hyran egentligen skulle ha blivit om ditt barn betalat den under dispositions perioden.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning