PUL:s tillämpning vid spridande av foton i ett digitalt bildarkiv

2015-08-27 i PUL/GDPR
FRÅGA
Jag har varit arrangör av en utlandsresa för ungdomar och vill nu i efterhand dela med mig av de bilder jag har tagit till deltagarna och deras föräldrar. Är detta att anses som användande i privat bruk och laglig spridning av bilderna eller finns det några juridiska hinder i användandet?Bilderna kommer att publiceras på en privat server hemma hos mig samt vara lösenordsskyddad. Därav finns ingen extern part som kan få åtkomst till bilderna (exempelvis som när de publiceras via Facebook). Ungdomarna kommer att uppmärksammas om att spridning av bilder på personer inte är tillåtet utan tillåtelse från samtliga på bilderna.Finns det etiska aspekter att väga in utöver det rent juridiska? Bör samtliga vårdnadshavare kontaktas i förväg om deras åsikter även om ovanstående förslag på spridning är laglig?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Då det inte rör sig om marknadsföring gäller inte lagen om namn och bild i reklam.

Vidare ska en bedömning göras utifrån personuppgiftslagen (PUL). Till att börja med måste konstateras att fotona utgör personuppgifter. I lagens 5 § framgår att lagen är tillämplig på behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Detta är fallet då fotona finns sparade digitalt.

Enligt 5 a § första stycket PUL är de flesta av lagens paragrafer (de s.k. hanteringsreglerna) inte tillämpliga på personuppgifter som inte har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Detta är inte fallet för dina foton, om de endast är sorterade efter vilka ungdomar som visas på respektive foto. Om däremot det i anslutning till fotona skulle finnas information om ålder, kön, intressen m.m. och bildarkivet innehåller en sökfunktion som möjliggör sökningar på dessa uppgifter skulle motsatsen gälla.

Alltså omfattas inte ditt bildarkiv av hanteringsreglerna. Istället gäller 5 a § andra stycket PUL. Detta stycke fastslår att det är förbjudet för dig att hantera (t.ex. sprida) uppgifter på ett sätt som innebär en kränkning av ungdomarnas personliga integritet. Så är dock inte fallet om du sparar och sprider fotona på det sätt som du har tänkt dig och därmed kan du göra det utan att riskera att bryta mot lagen.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (192)
2020-10-25 Vilka länder kan man inte göra inbetalningar från?
2020-09-28 Får man garanterat svar på en gratisfråga?
2020-09-27 Hur mycket skulder har jag på min hund som heter thia?
2020-09-27 Är det p skivan eller parkerings tiden ?

Alla besvarade frågor (85464)