Publicering av video utan samtycke

2016-02-18 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej! En fotbollsklubb har lagt ut ett långt klipp på nätet (You Tube, öppen kanal) från en match mellan två pojklag i tioårsåldern utan att fråga det andra laget om lov. Många av pojkarna i "det andra laget" känner olust och obehag över detta, de vill inte vara med på You Tube. Får en fotbollsklubb göra såhär?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vad gäller personuppgifter (såsom video) finns en lag som heter Personuppgiftslagen (PuL). Huvudregeln enligt denna lag är att publicering av personuppgifter i register, databaser m.m. (såsom youtube) är otillåten utan den medverkandes tillstånd. Syftet med PuL, är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Utgångspunkten i PuL är därför att den enskilde själv ska avgöra om personuppgifter om honom eller henne får behandlas.

Dock finns en rad olika undantag för samtyckesregeln, se 9-10 § PuL här. Där anges bland annat att personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras, för att vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas, eller om behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning eller efter intresseavvägning.

I detta fall handlar det om en fotbollsmatch och såvitt jag förstår av det som framgår av frågan föreligger inga sådana omständigheter som gör att undantagen blir tillämpliga. Dock kan det ha betydelse för bedömningen på vilket avstånd videon är filmad och om man kan urskilja pojkarnas ansikten. Det framgår nämligen av 3 § i PuL att för att det ska anses som en personuppgift enligt lagen och för att bestämmelserna i PuL därmed ska bli tillämpliga krävs att det handlar om en personuppgift som ger tillräcklig information för att man ska kunna identifiera personer i uppgiften. Detta innebär alltså att om videon är på såpass långt avstånd eller att kvaliteten eller dylikt gör att man inte kan identifiera pojkarna i videon så är det inte att anse som en sådan personuppgift som omfattas av lagen. Det krävs i sådant fall inget samtycke till publiceringen av videon. I annat fall krävs enligt min bedömning samtycke till publiceringen. I detta fall ska samtycke ske från pojkarnas vårdnadshavare i och med att de är under 15 år.

Samtycke kan antingen ske skriftligt eller muntligt. Det finns inga formkrav på detta.

Om man behandlar personuppgifter i strid med kravet på samtycke och inte rättar sig på begäran av den berörde, kan följden bli ingripande från Datainspektionen, skadestånd och i vissa fall straff.

Hoppas mitt svar hjälpte dig! Kommentera gärna i kommentarsfältet nedan om du har fler funderingar kring detta!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (191)
2020-09-28 Får man garanterat svar på en gratisfråga?
2020-09-27 Hur mycket skulder har jag på min hund som heter thia?
2020-09-27 Är det p skivan eller parkerings tiden ?
2020-09-18 Har ni möjlighet att besvara frågor utan att publicera svaret?

Alla besvarade frågor (85278)