FrågaÖVRIGTPUL/GDPR25/05/2017

Publicering av skärmdump på annans inlägg på sociala medier

Hejsan.

Jag har en fråga angående ett integritetskränkande inlägg på sociala mediet "instagram"

1) Jag skrev en tweet. En vecka senare ser jag min tweet på ett instagram-konto. Med mitt namn, bild på mig och twitter-adress.

Kommentarsfältet är fullt av hot och hat mot mig som person, detsamma gäller beskrivningen av "twitter-inlägget."

Är det lagligt? Från ett integritets-perspektiv dvs.

2) Kan man få verkshöjd på en tweet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Kan en publicering av en skärmdump på någon annans inlägg på sociala medier innebära en överträdelse av reglerna om personlig integritet?
I Sverige har vi en lag som heter Personuppgiftslagen (PuL). Det är en lag som skyddar den personliga integritet från att bli kränkt. Personuppgiftslagen säger att publicera namn och bild på en person är i princip tillåtet så länge man inte kränker personen. Om personen som publicerat ditt inlägg på Instagram hade som syfte att håna dig eller liknande innebär detta en kränkning av din integritet enligt PuL lagen. Vad som anses som kränkande är dock väldigt diffust och ska avgöras från fall till fall. Vad personen som publicerat ditt inlägg har skrivit om dig har därför en betydelse för denna bedömning.

Det finns en begränsning i lagen som tillåter kränkande publicering av bild och namn på annan. Detta är om det finns ett journalistiskt ändamål. Detta undantag gäller inte bara etablerade medier som tidningar och radio utan även privatpersoner som vill informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Ett exempel är om personen publicerar något kränkande om en person angående dennes tjänsteutövning. Om det däremot är ett personangrepp angående en person utanför dennes tjänsteutövning är det troligtvis inte motiverat utifrån journalistiskt ändamål utan innebär en överträdelse av personuppgiftslagen.

Trots att det kan anses motiverat ur journalistisk synpunkt kan publiceringen ändå vara olaglig enligt annan lagstiftning, t.ex. reglerna om förtal. Brottet förtal kan bli aktuellt om publiceringen av uppgifterna riktar sig emot tredje man, det vill säga inte direkt till dig själv och att uppgiften är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Missaktning innebär att den utpekade ses som i något avseende som ”sämre” människa. Här vet jag för lite om innehållet i inlägget för att kunna uttala mig om det kan vara aktuellt i ditt fall men då vet du i alla fall vilka regler som ofta kan aktualiseras vid denna typen av publicering. Personuppgiftslagen kan du hitta här.
Även Datainspektionen har mycket information om publicering på sociala medier, se datainspektionens hemsida.

2. Kan ett inlägg på sociala medier bli upphovsrättsskyddat?

Enligt 1 § upphovsrättslagen uppstår upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk. Enligt rättspraxis från EU-domstolen ska ett verk ha en viss originalitet för att kunna skyddas av upphovsrätt, det ska ha verkshöjd, vilket du redan varit inne på. Även inlägg på sociala medier kan vara skyddade av upphovsrättslagen men då ska inlägget vara väldigt originellt. Man brukar säga att ett verk har en verkshöjd om det är så unikt och har en sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle kunna prestera exakt samma resultat.

Om nu inlägget skulle kunna tänkas ha verkshöjd och därmed är skyddad av Upphovsrättslagen, krävs en tillåtelse av upphovsmannen för att få publicera inlägget på andra sidor. Om inlägget redan har publicerats för allmänheten får annan citera ur inlägget om detta sker enligt "god sed", dvs att det inte används i felaktigt syfte och inte förvrängs eller tas ur sitt sammanhang samt givetvis att det inte är kränkande och därmed strider mot PuL-lagen. I sådana fall krävs inget tillstånd för att publicera inlägget/citatet. Om inlägget inte är offentligt, dvs bara är privat eller kanske bara kan ses av begränsat antal personer så gäller inte citaträtten.

Ifall du kopierar upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd från upphovsmannen, gör du dig skyldig till ett intrång som kan bestraffas med böter. Regler om ersättningsskyldighet finner du i 7 kap upphovsrättslagen. Upphovsrättslagen kan du hitta här.

Hoppas mitt svar gav dig lite vägledning!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo