FrågaÖVRIGTPUL/GDPR23/07/2015

Publicering av filmklipp på sjukvårdspersonal i sociala medier

Om jag förstått saken rätt kan jag utan att meddela motsatt part, spela in ett samtal med ljud och bild utan att personen vet om det. Ex ett möte med läkare och annan vårdpersonal på akuten när jag söker vård.

Har jag sedan rätt att publicera detta på sociala medier och låta folk sprida mitt/ mina filmklipp utan urskiljning? Och utan att det kan få några påföljder för mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Något generellt förbud mot fotografering, inspelning eller filmning av enskild person finns inte. Det finns
ett visst skydd i Brottsbalken 1962:700 om olovlig avlyssning 4 kap. 9 a § samt ofredande 4 kap. 7 §. Lagen finner du https://lagen.nu/1962:700.
Olovlig avlyssning innebär att avlyssningen sker i hemlighet eller att den som vill få det inspelat själv inte deltar i samtalet. För att ofredande ska kunna vara tillämpligt så krävs det att handlandet är att betrakta som ett hänsynslöst beteende.
Dessa bestämmelser är dock sällan tillämpliga vid patients dokumenterande av egen vård. Det framkommer dock inte i din fråga vad syftet med inspelningen och spidningen av dokumentationen är.

Det du får tänka på är att då du exempelvis filmar en läkare så kan du även, kanske utan att göra det medvetet, även råka filma andra patienter. Det kan då upplevas som ett intrång i patienternas personliga integritet som innebär ett hinder för den enskilde att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information.
I personuppgiftslagen 1998:204 finns bestämmelser om hur personuppgifter får och inte får behandlas. Lagen finner du: https://lagen.nu/1998:204.

Med personuppgift avses alla slags uppgifter som kan härledas till en person som är i livet. Bilder och ljudupptagningar av en person kan alltså vara personuppgifter även om personens namn inte anges. Öppen publicering i löpande text på Internet – exempelvis på ett socialt medium – av t.ex. namn, ljudupptagning, foto eller film av en enskild person är tillåten enligt personuppgiftslagen så länge publiceringen inte innebär en kränkning av vederbörandes personliga integritet. Huruvida publiceringen är kränkande avgörs efter en samlad bedömning av omständigheterna i det aktuella fallet.
Det viktigaste man tittar på är då syftet med publiceringen och konsekvenserna för ett utlämnande av uppgifterna. Hur personen i fråga som har blivit filmad upplever publiceringen är inte avgörande för bedömningen.

I sällsynta fall kan kan en publiceringen leda till förtal enligt 5:1 BrB (Brottsbalken).

Det är nog lättast i din situation att fråga läkare eller vårdpersonal och därefter se efter om det på något sätt kan innebära skada genom publicering på sociala medier.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!


Hälsningar,
Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo