Publicering av bilder på internet

2019-01-30 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej, vi är en dansförening som har skapat ett öppet instagramkonto.vi lägger upp både nya och gamla bilder på våra delaktiga dansare & även dansare som inte medverkar längre. I dem flesta fall har vi även godkännande att ladda upp bilder från fotograferna. Kan en person kräva att vi tar bort en bild på denne? Bilderna vi lägger upp är för det mesta från olika karnevaler utomhus i sverige, men även från träningar .Strider vi mot några lagar eller GDPR?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller publicering av bilder på människor på en webbplats måste ni alltid följa reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Till exempel måste ni ha klart för er vad syftet är och med vilken rättslig grund ni behandlar personuppgifterna.

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt dataskyddsförordningen som personuppgifter. Även till exempel teckningar, foton, och filmer kan alltså vara personuppgifter om de avbildar människor. Till och med en ljudfil med en persons röst kan vara en personuppgift (art. 4.1 GDPR).

Bilder och filmer kräver att du har stöd i GDPR för att få publicera dem. GDPR anger sex skäl, så kallade rättsliga grunder (art. 6 GDPR). De skäl som ni oftast kan använda er av är intresseavvägning (för privata företag) och samtycke. Som regel ska varje personuppgiftsbehandling stödjas på endast en rättslig grund. Var alltså tydlig med varför ni tänker behandla personuppgifter och välj endast en rättslig grund för ett visst ändamål. Det går inte att byta rättslig grund under en pågående personuppgiftsbehandling. Exempel: Ni får inte börja använda en intresseavvägning för att det har uppstått problem med giltigheten av ett samtycke. Det innebär att i det här fallet måste ni inhämta samtycke från alla personer innan ni publicerar deras bilder på sociala medier.

Oavsett vilken grund du använder dig utav ska du, om det är möjligt, informera de som finns med på bilden om att de blir fotade och att de kommer figurera på er webbplats eller i era sociala mediekanaler. Du ska också informera om vem de ska vända sig till ifall de framöver inte skulle vilja finnas med på er bild (se art. 12-23 GDPR).

När bilden används ska du skriva upp att du använder den i er registerförteckning samt ange vilken rättslig grund ni stödjer er på, samt hur ni motiverar det (art. 30 GDPR). Om någon hör av sig och inte vill figurera på er webbplats eller i annan digital kanal ska ni ta bort bilden, alternativt göra om bilden så att personen inte syns.

Privata organisationer kan hävda att deras intresse av att visa upp sin verksamhet är större än personernas rätt till sina personuppgifter. Om ni till exempel har haft en danskurs eller en karneval och vill visa hur det var kan ni stödja er på intresseavvägning. Dokumentera hur ni har resonerat när ni har gjort den avvägningen. Den enskilde, vars namn och bild har publicerats, har rätt att göra invändningar mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning (art. 21 GDPR).

Personerna som är med på bilderna har rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Ni måste inte samla in namn på alla som är med på bilderna endast för att kunna följa reglerna i förordningen. Men om någon identifierar sig själv och vill utöva sina rättigheter, så gäller rättigheterna i förordningen. Det innebär att en person kan begära radering av hans eller hennes bilder från er sociala media (art. 17 GDPR).

Sammanfattningsvis kan sägas att er organisation får publicera bilder på era dansare under förutsättningen att ni har valt en rättslig grund för den här publiceringen och följer i övrigt bestämmelserna i GDPR. Om ni bestämmer att använda samtycke som rättslig grund för publiceringen, måste ni registrera samtycke från samtliga personer på bilden, till exempel i form av ett skriftligt samtycke. Om någon sedan ändrar sig ska ni ta bort personen från bilden, eller ta bort hela bilden. Om ni istället vill använda intresseavvägning som grund för publiceringen måste ni kunna visa att ert intresse av att visa upp er verksamhet väger tyngre än personens rätt till sina personuppgifter. Glöm inte att göra ett register för samtliga personuppgifter ni samlar in. Där ska ni ange bland annat var ni registrerar, varför, vilken rättslig grund ni stödjer er på, hur länge ni sparar uppgifterna och hur ni rensar bland uppgifterna. Innan ni publicerar bilden ska ni ha fyllt i det här registret.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (226)
2021-12-21 Får personnummer anges synligt på postförsändelser?
2021-12-17 Kan man ta bort domar från Mrkoll?
2021-12-15 Gäller GDPR en femtonårings hobbyprojekt?
2021-11-30 Begränsar GDPR min rätt att spela in samtal med min arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (98495)