FrågaÖVRIGTPUL/GDPR23/12/2018

Publicering av bild på webbplats

Hej!

Min partners skola har nyligen lagg upp ett pressmeddelande på en hemsida med hans ansikte som bild på själva samtalsämnet.

Dem har varken meddelat att hans ansikte är med eller frågat honom om tillstånd att dela hans ansiktsbild på artiklar etc...

Undrar då om detta verkligen är helt lagligt?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om publicering av en bild på webbplats som regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns (artikel 4 p.1 GDPR). Det betyder att din partners ansiktsbild utgör personuppgift och omfattas av skyddet i GDPR.

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring (artikel 4 p.2 GDPR). Publiceringen av en bild på en webbplats utgör således behandling av personuppgifter enligt GDPR.

Jag antar att skolan är din partners arbetsgivare som i det här fallet utgör personuppgiftsansvarig i den mening som avses i GDPR (artikel 4 p.7 GDPR). Arbetsgivaren är skyldig att bl.a. behandla personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningen och samla in uppgifterna för specifika, särskilt angivna ändamål (artikel 5 GDPR). Dessutom måste skolan ha en rättslig grund för att behandlingen av personuppgifterna ska vara laglig (artikel 6 GDPR). Det krävs exempelvis din partners samtycke för att skolan får behandla hans personuppgifter.

I det här fallet behöver dock skolan inte inhämta din partners samtycke för att publicera hans bild på webbplatsen. Om skolan är kommunal, betyder att den utgör myndighet och kan använda en annan rättslig grund för publiceringen. Om ändamålet med att publicera bilder på anställda är att informera om skolans verksamhet, kan den rättsliga grunden vara att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1.e GDPR).

Det bör dock framhållas att din partner i egenskap av en person vars personuppgifter behandlas, den registrerade, har ett antal rättigheter som regleras i GDPR. Dessa rättigheter innebär i korthet att den registrerade ska få information om när och hur hans eller hennes personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har denne bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. Dessutom har den registrerade en rätt att göra invändningar mot behandlingen (se art. 12-21 GDPR).

Sammanfattningsvis kan sägas att skolan får publicera din partners bild utan hans samtycke om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse, nämligen att informera om skolans verksamhet. Din partner har dock rättigheten att få information om när och hur hans bild publiceras och kontrollera den här processen. Dessutom har han rätt att invända mot den här personuppgiftsbehandlingen eller få sina uppgifter raderade eller blockerade. Om din partner invänder mot behandlingen får skolan endast fortsätta om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än din partners intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (art. 21.1 GDPR).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina KrastevaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”