Preskription av arvsrätt

2020-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Kan ett särkullbarn 13 år efter att fadern dog kräva sitt arv i efterhand? Det har nu upptäckts att ingen bouppteckning eller dödsboanmälan gjordes och inget testamente fanns.Frågan ställs för att faderns mor nu dött och hennes arv går till hans barn och för att arvet skall betalas ut krävs en bouppteckning. Nu tänkte vi göra en sådan eftersom min mor inte gjorde någon och det vi nu undrar är om särkullsbarnet kan kräva massa pengar i efterhand av min mor 13 år i efterhand. Hoppas ni fått tillräcklig info för att kunna svara på detta.MvhJohan
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv. För att man ska ha rätt till arv så krävs det att man är en legal arvinge eller att man ärver genom testamente. Den legala arvsrätten delas in i olika arvsklasser. I detta fall handlar det om ett särkullbarn, vilket alltså innebär att man är bröstarvinge till den avlidne (ÄB 2 kap. 1 §). En bröstarvinge tillhör den första arvsklassen och har alltså rätt till sitt arv efter att föräldern har dött. Ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast, även om den avlidne är i ett äktenskap. Ett särkullbarn kan dock skjuta upp uttaget av arvet och kvarstå som en efterarvinge (ÄB 3 kap. 9 §). Det innebär att särkullbarnet till den först avlidne maken får ut sitt arv när den efterlevande maken avlider.

Har rätten att ta sitt arv gått förlorad på grund av den långa tid som passerat?
Preskriptionstiden för att ta sitt arv är 10 år, vilket framkommer i ÄB 16 kap. 4 §. Om det har gått mer än 10 år från dödsdagen innebär det således att rätten till arv har gått förlorad (ÄB 16 kap. 7 §). I detta fall är rätten till arv alltså preskriberad även om det inte har gått rätt till vid faderns död.

Särkullbarnet har dock rätt till samma andel av moderns arv som de resterande barnen, då särkullbarnet är bröstarvinge till fadern. Denna princip kallas istadarätten och innebär att om bröstarvingen har avlidit (i detta fall fadern) så kommer bröstarvinges avkomlingar att träda i stället. Arvet från fadern är som jag redan nämnt preskriberad, men särkullbarnet har fortfarande rätt till arv efter faderns mor (ÄB 2 kap. 1 §).

Sammanfattning:
Rätten att ta arv preskriberas efter 10 år, vilket innebär att särkullbarnet i detta fall inte har rätt till arv, då det har gått 13 år från dödsdagen.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Linus Långbacka
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3568)
2021-01-21 Har man rätt att överta bostaden när maken avlider?
2021-01-20 Kan man bevittna en framtidsfullmakt via zoom?
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88317)