Påföljder vid reklamation av felaktig vara

Hej,

Inhandlade en maskeraddräkt till min son i en butik för festsaker och maskeradkläder, det fanns en lapp vid kassan där det stod ej byte av maskeradkläder. Sonen har på sig dräkten en kort stund på dagis och när vi därefter tittar på dräkten har sömmen i ryggen gått upp.

Min sambo tar tillbaka dräkten till butiken där dom för inte vill byta eller kompensera någonting men efter många om och men får vi en ny dräkt.

Borde vi inte ha rätt till att häva köpet då dräkten gick sönder omgående utan att någon direkt yttre påverkan?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen om fel i vara
Eftersom att du som privatperson (konsument) har handlat i en butik (av en näringsidkare) är konsumentköplagen tillämplig, enligt 1 § konsumentköplagen (KKL).

Enligt 16 § KKL ska en vara man köpt i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan anses enligt tredje stycket samma paragraf som felaktig om den avviker från detta.

Enligt 20 § KKL bedöms frågan om en vara är felaktig med hänsyn till dess beskaffenhet när varan avlämnas. Säljaren svarar alltså för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felen visar sig först senare. Enligt 20 a § KKL ska ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Oförenligt med felets art är det till exempel om felet skett genom olyckshändelse eller vanvård. Konsumentskyddet är alltså starkt under de första sex månaderna.

Enligt 22 § KKL stadgas vilka påföljder som kan göras gällande vid fel i varan, vilket är bland annat avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävning.

Köparen måste enligt 23 § KKL reklamera varan, alltså lämna säljaren ett meddelande om felet, inom skälig tid efter det att hen märkt eller borde ha märkt felet. Ett meddelande som lämnas inom två månader ska alltid anses ha inkommit i rätt tid. Den yttersta reklamationstiden är tre år.

Enligt 27 § KKL har säljaren alltid rätt att på egen bekostnad vidta avhjälpande eller omleverans, även om köparen kräver en annan åtgärd.

Enligt 28 § KKL har köparen rätt till prisavdrag eller hävning om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga.

Enligt 29 § KKL har köparen rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse. Här görs en helhetsbedömning varvid möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder skall beaktas. Bedömningen ska ske utifrån den individuella köparens förutsättningar. Det finns inget synbarhetsrekvisit för säljaren, säljaren behöver alltså inte ha förstått väsentligheten.

Du bör ha rätt att häva köpet
I ditt fall verkar det stå klart att reklamation skett inom skälig tid. Du har därför rätt att göra påföljder gällande. Dock är det, som sagt, upp till säljaren vilken påföljd som kommer i fråga. Om säljaren väljer att avhjälpa felet eller företa omleverans går detta föra en hävning av köpet. Skulle säljaren inte avhjälpa eller företa omleverans inom skälig tid eller utan olägenhet för dig har du rätt att häva köpet.

En olägenhet vid avhjälpande eller omleverans skulle kunna vara om maskeraddräkten var köpt för att endast användas vid ett speciellt tillfälle, och att du därför inte får nytta av ett avhjälpande eller en omleverans. I så fall kan felet anses vara av väsentlig betydelse, vilket medför att du har rätt att häva köpet. Säljaren behöver som sagt inte ha förstått att det var av väsentlig betydelse att maskeraddräkten inte var felaktig, du borde därför kunna nå framgång med ett sådant krav.

Att det finns en skylt som säger att byte av maskeraddräkter inte medges, innebär inte någon friskrivning från fall då det är fel i varan. Du har som konsument alltid rätt att reklamera en felaktig vara.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma FagerbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”