Påföljder vid fel årsmodell på köpt bil av näringsidkare

2019-08-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejKöpt bil av bilförsäljare. Blivit lovad muntligen en bil från 2018. Efter köpet uppdagades det att bilen var tillverkad 2016 modell år 2017. Kontaktade bilförsäljare som ev kan tänka sig att häva köpet. Vägrar omleverans av bilen då bilen vi köpte va på kampanj och den de lovat oss skulle kosta 50000 mer.Vad gäller här?Kan jag kräva omleverans el prisskillnad? Häva köpet gynnar enbart säljare då de sålde bilen på kampanj o fortsatt kan sälja den utan förlora något. Vi däremot har sålt våra bilar o står utan bil och lagt ner massa tid.Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilka påföljder du kan göra gällande vid fel i vara köpt på realisation. Då du som privatperson har köpt en bil av en näringsidkare blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig.

Räknas fel årsmodell som fel i varan?

Det som diskuteras innan köpet är av stor betydelse för vad som anses vara avtalat, och det ni avtalat om muntligen är lika avgörande för köpet som om ni skriftligen har avtalat om årsmodellen. Alltså avviker bilen från avtalet och är därför att betrakta som felaktig (16 § KKL). Bilen verkar inte heller överensstämma med de uppgifter som säljaren lämnat om bilen innan köpet, vilket även det är en grund för att det skulle vara fel på bilen (19 § KKL).

Tänk dock på att du måste kunna bevisa att ni avtalat om att bilens årsmodell skulle vara 2018 för att kräva påföljder på grund av fel årsmodell. Dock verkar det i ditt fall som att säljaren redan erkänt felet.

Vilka påföljder kan du göra gällande?

Eftersom bilen är att betrakta som felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande (22 § KKL). Det första som ska göras för att kunna kräva någon påföljd är att reklamera felet till säljaren, vilket det verkar som att du redan har gjort (23 § KKL).

Som köpare har du rätt att kräva att säljaren reparerar felet (inte aktuellt i ditt fall) eller omlevererar bilen utan kostnad för dig, alltså ger dig en ny bil av den årsmodell ni avtalat, om det kan ske utan orimligt hög kostnad för säljaren att genomföra (26 § KKL). Skulle omleverans inte kunna ske så har du istället rätt att kräva prisavdrag, som motsvarar felet, eller häva köpet (28 § KKL).

För att näringsidkare ska ha rätt att häva köpet krävs att kostnaderna för att omleverera bilen är orimligt höga i förhållande till vad andra åtgärder kostar. 50 000 kr kan anses vara en orimligt hög kostnad, men i förhållande till om du som köpare häver köpet och får ersättning för en rimlig mellanskillnad om du köper en bil i rätt årsmodell är 50 000 kronor kanske inte orimligt högt ändå. Vad som är orimligt högt bedöms från fall till fall. Om säljaren exempelvis skulle bli tvungen att importera eller transportera en ny bil, vilket kan bli väldigt dyrt, så kan detta räknas som orimligt. Din rätt till omleverans kan även gå förlorad om bilen i just den årsmodell du vill ha inte längre säljs, dock är det mest antagligen inte fallet för dig (26 § 2 st KKL).

För att du som köpare ska få rätt till hävning, förutsätts att felet är av väsentlig betydelse för dig. Det kan vara personliga anledningar som gör det viktigt för dig att få just den avtalade årsmodellen eller liknande (29 § KKL). Vad jag uppfattar det som är du inte intresserad av att häva köpet. Men jag vill ändå förmedla att om du skulle vinna framgång med din hävningstalan så har du även rätt till skadestånd (30 § KKL). Skadeståndet kan tänkas innefatta ersättning för exempelvis en hyrbil tills att du rimligen kan köpa en ny bil, dock finns det en plikt att skadebegränsa sig (32 § KKL). I övrigt innefattar skadeståndet en prisskillnad för det fall du häver köpet och därefter gör ett täckningsköp, vilket innebär att du då får rätt till mellanskillnaden vid köp av en likadan bil men av den avtalade årsmodellen (33 § KKL).

Sammanfattning

Att bilen inte är av avtalad årsmodell utgör fel i vara. Du har då först rätt att begära att säljaren omlevererar bilen i rätt årsmodell, du kan själv undersöka om priset för omleverans i jämförelse med hävning och ersättning för köp av rätt årsmodell är mer gynnsamt för säljaren. De påföljder du kan göra gällande om säljaren fortfarande vägrar omleverans är prisavdrag, som gör att du får behålla bilen men får ersättning som motsvarar felet, eller hävning. Utifrån min uppfattning skulle det vara mest gynnsamt för dig att i så fall eventuellt häva köpet om årsmodellen är av väsentlig betydelse för dig och du kan bevisa det, skulle du vinna framgång med en hävningstalan får du tillbaka det du betalade för bilen samt skadestånd innefattande prisskillnaden vid ett eventuellt täckningsköp (bil i rätt årsmodell som kostar rimligt mycket mer), och eventuellt ersättning om du exempelvis hyr en bil under skälig tid.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1030)
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?

Alla besvarade frågor (81800)