FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/12/2017

Påföljd vid försök till grov stölk

Hej är sedan tidigare dömd för ringa misshandel och står nu åtallad för försök till grov stöld genom inbrott vad kan jag vänta mig för straff?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Val av påföljd är reglerat i brottsbalken, där det anges i 29 kap. 4 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P4S1) att vid straffmätningen ska rätten i skärpande riktning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, om inte förhållandet betraktas genom påföljdvalet. Det innebär att domstolen kan ta hänsyn till den tidigare brottsligheten antingen genom att utdela et hårdare straff, eller till att välja en svårare påföljd (t.ex samhällstjänst istället för villkorlig dom). Enligt 8 kap. 4 § BrB anges det att för grov stöld är brottet mellan 6 månaders till 6 års fängelse.

Att med de uppgifter som du angivit angivit kunna ange vad en domstol kommer döma ut för straff går inte då den frågan avgörs av en mängd omständigheter t.ex den skada eller kränkning som gärningen inneburit, vilka avsikter eller motiv som gärningsmannen hade, 29 kap. 1 § BrB. Därefter finns en rad försvårande och förmildrande omständigheter 29 kap. 2-3 §§ BrB samt billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB.

Det som jag däremot kan förklara är vad det tidigare brottet kommer innebära vid en straffmätning. Vad som domstolen kommer beakta vid en bedömning är bland annat den tid som förlupit sedan den ringa misshandel. I doktrinen har det angivits at brottslighet som ligger fyra år eller längre tillbaka i tiden ska inte beaktas (Borgeke, Påföljd för brott 2:u s. 182). Domstolen kommer även beakta hur likartade brotten är. Det är vid denna bedömning som troligtvis medför att domstolen inte kommer beakta den ringa misshandel. Detta för ringa misshandel och grov stöld är två helt olika brott med olika skyddsintressen. Det förstnämnda brottet skydda liv och hälsa medans de andra skyddar egendom. Med bakgrund av detta menar jag att domstolen troligtvis inte kommer beakta den ringa misshandeln enligt 29:4 BrB.

Med de uppgifter som angivits är detta ett så komplett svar som jag kan ge just nu.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo