Övervakning, kamerabevakningslag och dataskyddsförordningen

2021-08-31 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej! Jag funderar på att installera en dörröga till min lägenhet då det inte finns någon och jag vill ha det som en säkerhet. Har kollat på dörröga som inifrån har en kamera och funderar på en sådan så jag kan använda de som bevis ifall mitt ex som stör min hemfrid, är utanför min dörr. Men hur är det, får man ha en dörröga med kamera ut mot gatan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Er fråga aktualiserar kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen.

Enligt 7 § i ovan nämnda lag framgår det att tillstånd behövs i det fall kameran filmar en plats där allmänheten har tillträde. Vidare är det myndigheter och andra som genom övervakningen tillvaratar allmänhetens intressen som följer av lag eller förordningar m.m. Att tillvarata allmänhetens intresse innebär inte i detta fall att övervaka din lägenhetsdörr. Således omfattas inte du av detta krav på tillstånd, däremot finns det bestämmelser i dataskyddsförordningen som bör beaktas. Enligt dataskyddsförordningen artikel 6 så måste den som sätter upp en kamera vilken filmar allmänheten ha ett berättigat intresse som väger upp för det integritetsintrång övervakning innebär. Likväl måste den som övervakar informera de som övervakas över att detta sker.

Vad innebär detta i ert fall:

Tyvärr hävdar jag att ert intresse av att sätta upp kameran inte är tillräckligt starkt för att det ska vara tillåtet och att övervaka gatan utanför er lägenhet skulle således strida mot dataskyddsförordningen.

Tack för din fråga och stort lycka till i framtiden!

Harald Myrenfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?