Övertagande av bostadsrätt efter avliden sambo

2015-12-31 i Sambo
FRÅGA
Har sen 20 år ett förhållande med en man. Har bott i hop hela tiden i hans bostadsrätt, men han har inte velat att jag säger upp min lägenhet och skriva mig hos honom. Det finns inget skrivet utan bara att han lovat att testamentera mig lägenheten om han dör före mig. Vi har båda köpt bohag och underhållit hans bostadsrätt. Nu har jag på känn att hans son ska ta över kontraktet på bostadsrätten och sen hyra ut den till sin far. Något testamente till min fördel har jag aldrig sett. Alla bekant och släktingar vet att jag bara haft min lägenhet som "förråd" i 20 år. Finns det något jag kan göra för att få ta över hans bostad vid ev. hans död. Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Huvudregeln är att sambor inte ärver varandra, och sambor anses ha ett mycket svagt skydd vid varandras bortgång. Ett testamente är därför att rekommendera för att förbättra detta skydd i förhållande till eventuella arvingar.

Vill ni/din sambo upprätta ett testamente ska det göras på följande sätt enligt 10 kap ärvdabalken:

- Upprättas skriftligen

- Med två vittnen

- Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande

- Vittnena ska skriva under

- Vittnena ska förstå att det är ett testamente (en de behöver inte veta om innehållet).

Innehållsmässigt är det bäst att ta hjälp av en jurist för att testamentet ska bli juridiskt korrekt även i det avseendet. Lawline erbjuder en snabb och smidig tjänst för detta, och den finns här.

Om det av någon anledning inte är möjligt att upprätta ett testamente innan sambons bortgång, finns ett möjligt skydd i sambolagen för just den gemensamma bostaden. I 22 § sambolagen stadgas nämligen att en sambo har rätt att behålla en bostadsrätt som ägts av den andra sambon, trots att den inte utgör samboegendom, under förutsättning att den övertagande sambon ersätter dödsboet för bostadsrätten.

Det är dock inte självklart att den överlevande sambon har rätt till bostaden; har samborna gemensamma barn krävs det att den övertagande sambon har störst behov av bostaden och att ett övertagande är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Vid prövningen tas då hänsyn till om sambon exempelvis kommer att bo kvar i bostaden med de gemensamma barnen. Har samborna inte några gemensamma barn krävs synnerliga skäl för ett övertagande. Synnerliga skäl kan vara att samborna bott i lägenheten under en lång tid, vilket i regel anses väga över dödsbodelägarnas intresse.

I ditt fall är det alltså möjligt att 22 § skulle kunna ge dig skydd, eftersom du och din sambo har bott tillsammans så pass länge. Jag vill dock återigen poängtera att skyddet ändå är svagt, och med tanke på att det är svårt att bedöma detta på förhand är det ändå säkrast om din sambo upprättar ett testamente.

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (451)
2020-09-14 Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?
2020-09-09 Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?
2020-09-09 Har syskon till avliden sambo rätt att ärva samboegendom?
2020-08-31 Hur går arv till om det finns en sambo?

Alla besvarade frågor (84129)