Övertagande av bostad som inte utgör samboegendom

2021-09-06 i Bodelning
FRÅGA
HejJag har en släkting som bott tillsammans med en man i 16 år. De har en son på 14 år. Mannen äger huset sedan tidigare. De har de senaste åren på på olika håll i bostaden. Hon har betalat löpande kostnader under dessa år. Nu kräver mannen och hans dotter att hon ska flytta på ett mycket hotfullt sätt. Jag undrar vad för rättigheter hon har.
SVAR

Hej, tack för din fråga

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att han köpte huset innan de blev tillsammans och att de inte är gifta utan bara sambor. Jag kommer dela upp mitt svar i två steg för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar.

Rätten att överta bostaden

Utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften (3 § och 12–13 §§ sambolagen). Men i och med att huset inte införskaffades för gemensamt bruk så räknas inte huset som samboegendom och ska därmed inte ingå i bodelningen (se 3 § sambolagen).

Även om en bostad inte införskaffats för gemensam användning och därmed inte utgör samboegendom kan den andre sambon ha rätt att överta bostaden vid en bodelning om sambon bäst behöver bostaden och det i övrigt är skäligt, 22 § sambolagen. Om samborna har ett gemensamt barn anses ofta den sambo vilken barnet ska bo hos ha bäst behov av bostaden och detta anses vanligen även i övrigt vara skäligt. Om samborna däremot inte har några gemensamma barn måste även synnerliga skäl föreligga för att övertagande enligt 22 § sambolagen ska aktualiseras. Att en sambo har vårdnaden om ett barn som inte sambornas gemensamma innebär inte automatiskt att synnerliga skäl föreligger, men kan i vissa fall innebära att ett övertagande är motiverat. Om samboförhållandet varat under en längre period kan sociala skäl i vissa fall berättiga ett övertagande. Det krävs dock väldigt starka skäl för att en sambo ska ha rätt att överta en bostad som inte utgör samboegendom om samborna inte har gemensamma barn. Om det föreligger sådana starka skäl för övertagande ska den sambo som övertar en bostad som inte utgör samboegendom ersätta den andre sambon för bostadens värde, 22 § 3.st sambolagen. Bestämmelsen i 22 § sambolagen är tvingande, vilket innebär att samborna inte kan avtala bort övertaganderätten.

I det här fallet om det är så att deras gemensamma barn som är minderåring kommer bo hos henne så kan det anses vara ett sådant skäl som ger henne rätt att överta bostaden men måste då som sagt ersätta sambon för bostadens värde.

Rätt till ersättning för löpande kostnader

När det gäller de löpande kostnader hon har betalat är det så att i en bodelning tas bara hänsyn till den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Löpande kostnader för boendet ingår alltså inte i delningen, och inte heller andra kostnader hon haft på grund av förhållandet.

Rent civilrättsligt så är det inte heller möjligt att kräva ersättning för kostnader i efterhand, om inte din släkting och hennes före detta sambo haft en överenskommelse om att han har en skuld till henne. Detta gäller såväl löpande boendekostnader som engångskostnader. Generellt sett så gäller även att den som påstår sig ha ett ekonomiskt anspråk måste bevisa att en sådan överenskommelse faktiskt ingåtts, så här ser jag att det kan bli svårt för henne oavsett om hennes före detta sambo aldrig erkänt en skuld till henne.

Sammanfattningsvis så kommer bostaden således inte bli föremål för bodelning och därmed hälftendelning. Detta innebär att din släkting inte kommer ha rätt till hälften av värdet av bostaden vid en eventuell separation. Däremot har din släkting i vissa enstaka fall rätt att överta bostaden trots att denna inte utgör samboegendom. Det krävs dock i regel väldigt speciella skäl och omständigheter för att sådant övertagande ska aktualiseras. Om det är så att deras gemensamma son kommer bo hos henne kan det vara ett sådant skäl som ger henne rätt att överta bostaden. Om ett sådant övertagande skulle aktualiseras har dock din släktings sambo rätt att utfå ersättning för bostadens värde från din släkting. När det gäller ersättning för löpande kostnader kommer det bli svårt för henne att få ersättning för sådana kostnader.

Behöver din släkting hjälp med bodelningen rekommenderar jag att hon bokar tid hos en av våra jurister. Hon kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vänligen

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96481)