Översiktligt om rättegången i arbetsrättstvister

2015-02-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Skriver till er gällande ett företag som varit i central förhandling med fackförbundet.Vid förhandlingen framkom att arbetsgivaren gjort fel och får välja att acceptera avtal eller ärende går till arbetsdomstolen.Ur överenskommelsen framkom att arbetsgivaren skall betala ersättning varje månad den sista dagen.Nu är det så att arbetsgivaren har inte följt överenskommelsen.Vad händer nu?Fackförbund och arbetsgivarens advokat är delgiven om detta och inleder process.Är arbetsgivarens överenskommelse ogiltig i och med detta?Kommer arbetsgivaren tvingas till ytterligare Repressalier?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag ska så gott som jag kan försöka bringa lite klarhet till dina frågor, men det är mycket svårt för mig att kunna säga något konkret om vad som kommer att ske, eftersom att jag i sådant fall skulle behöva veta väldigt mycket mer om situationen för att kunna säga något.

Det låter dock som att det som kommer hända nu är att en process i domstol kommer att äga rum. Om tvisten handlar om ett kollektivavtal eller en fråga som regleras i lagen om medbestämmande i arbetslivet, så kommer tvisten att hanteras i arbetsdomstolen som första och enda instans (här och här). Om tvisten handlar om något annat så kommer tvisten att hanteras i tingsrätt, och sedan kunna överklagas till arbetsdomstolen (här och här)

Jag har skrivit ett inledande svar på dina frågeställningar som kanske kan hjälpa dig att ställa en mer precis fråga, och om du vill så går det bra att efter att du har läst mitt svar höra av dig till Lawlines kostnadsfria telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04.

"Arbetsgivaren har inte följt överenskommelsen. Vad händer nu?"

Av det som du beskriver låter det som att arbetsgivaren har insett att det inte är någon poäng att bråka med facket, eftersom att fortsatt stridighet skulle innebära att tvisten togs till domstol, och att facket skulle vinna där. Då skulle arbetsgivaren behöva betala för rättegångskostnaderna utöver ett eventuellt skadestånd, och detta skulle alltså vara ett mycket dåligt alternativ för arbetsgivaren.

Jag tolkar det som att på grund av detta så har arbetsgivaren ingått i ett avtal med facket (ej kollektivavtal, utan ett "vanligt" avtal), där arbetsgivaren har att betala en ersättning i slutet av varje månad, mot att facket i gengäld inte tar saken till domstol. Man kan kalla detta för att parterna har "förlikts".

När arbetsgivaren nu inte lever upp till sin del av avtalet har arbetsgivaren begått avtalsbrott, vilket kan föranleda skadestånd i en vanlig civilrättslig tvist. Eftersom att avtalet det är fråga om i det här fallet grundar sig på en arbetsrättslig situation så antar jag att facket kommer att bortse från att försöka få in skadestånd för avtalsbrottet i sig, och istället driva den ursprungliga arbetsrättsliga frågan i arbetsdomstolen.

"Är arbetsgivarens överenskommelse ogiltig i och med detta?"

I juridisk mening så är överenskommelser ogiltiga när lagen säger att de är det. Ett exempel på detta skulle kunna vara att om tre tjuvar har avtalat om hur de ska dela upp bytet mellan sig, så har de avtalat om något brottsligt (stöld), och därmed är avtalet ogiltigt och ingen av dem kan gå med detta avtal till domstol för att någon av de andra två inte har följt avtalet. Ett annat, mer realistiskt exempel på ett ogiltigt avtal är att ett avtal har blivit slutet under någon form av tvång, vilket då gör den "överenskommelsen" ogiltig.

Om ett avtal i sig är tillåtet enligt lagen, men den ena parten inte lever upp till sin del av förpliktelserna enligt det, så är inte själva överenskommelsen ogiltig. Istället föreligger vad som kallas för "avtalsbrott", vilket i grund och botten är oreglerat i svensk lag. Det är upp till parterna att i avtalet föreskriva vad som kommer att hända om avtalet inte följs, men även om detta inte avtalats om kan man stämma motparten för avtalsbrott och yrka på skadestånd.

"Kommer arbetsgivaren tvingas till ytterligare repressalier?"

Detta beror helt på omständigheterna i fallet och jag kan inte ge något specifikt svar. Man kan översiktigt säga som så, att den enda som kan tvinga någon i Sverige att göra något, är staten. Alla som inte "är" staten (d.v.s. är i myndighetsutövande position) är förbjudna från att tvinga varandra till att göra saker - det närmsta vi kan komma att tvinga någon till något är att visa på att vi har rätten på vår sida: t.ex. genom att säga att "enligt lagen om anställningsskydd eller lagen om medbestämmande i arbetslivet har du gjort fel, och är enligt lagen skyldig att betala skadestånd. Det är lika bra att du betalar oss nu, istället för efter en domstolsprocess då du dessutom kommer att behöva betala alla rättegångskostnader." I detta fall kan alltså motparten i praktiken känna sig tvingad till att betala här och nu, istället för efter en rättegång.

Om det däremot finns vad som med juridisk terminologi kallas för en "exekutionstitel" (t.ex. en dom från en domstol som säger att "domstolen har funnit att X är skyldig att betala Y ett skadestånd på 10 000 kronor"), så kan den enskilde medborgaren ansöka om statens hjälp att tvigna motparten att betala. Detta sker då med hjälp av kronofogden.

Huruvida arbetsgivaren kommer att tvingas till något är alltså oklart, det beror helt på omständigheterna. Men om nu arbetsgivaren tydligt har gjort fel så verkar allt peka på att arbetsgivaren kan komma att bli tvungen att göra något mot sin vilja, t.ex. utge ersättning/skadestånd.

-


Vänligen,
Hampus Stålholm Holmqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1750)
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82649)