Överklaga lönesättning och fråga kring lönediskriminering då man ej vill vara med i facket

2020-12-11 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Vid senaste lönerevisionen fick jag motiveringen till min lönesättning från chefen:"Jag fick lite extra pengar i år och valde då att höja de som ligger lite lägre i lön". Motiveringen speglar inte mina prestationer. Det stämmer inte heller överens med lönesättningen:P; 39 000 kr i lön, fick 850 kr i ökningA; 36 000 kr i lön, fick 850 kr i ökningJ; 34 000 kr i lön, fick 850 kr i ökningV; 35 000 kr i lön, fick 875 kr i ökningJag har efterfrågat ytterligare motivering till just min lönesättning, men får samma motivering som ovan. Kan jag (V; ovan) överklaga med detta som bakgrund?En annan fråga, får en chef ge en anställd som inte är med i facklig organisation lägre i lön, med det som motivering?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstått dig rätt undrar du:

1)Kan jag överklaga lönesättningen. 2)Får arbetsgivaren ge lägre lön till en arbetstagare som inte är med i facket med det som motivering.

Svar på fråga 1:

Du kan inte överklaga lönen. Om du däremot inte får den lön du ska ha enligt anställningsavtalet kan du klaga. De möjligheter du har annars är att säga upp dig eller försöka förhandla.

Om du är med i facket och din arbetsgivare har kollektivavtal med det facket och lönesättningen strider mot kollektivavtalet skulle du kunna påpeka att ni har en lönetvist och då är arbetsgivaren enligt 35 § Medbestämmandelagen (MBL) skyldig att förhandla om din lön med facket. Gör inte arbetsgivaren detta är arbetsgivaren skyldig att ge dig den lön som enligt facket stämmer med kollektivavtalet.

Svar på fråga 2:

Det är en intressant fråga du ställer. Det finns egentligen inget förbud för arbetsgivaren att ge en arbetstagare som inte är med i facket lägre lön. Det är ju bara för den arbetstagaren att gå med i facket så får den ju lön enligt det kollektivavtal som gäller (26 § MBL). Arbetsgivaren brukar dock inte ge lägre lön till arbetstagare som inte är med i facket eftersom den kollektivsavtalsenliga lönen enligt praxis brukar gälla för alla arbetstagare oavsett om de är med i facket eller inte. Facket kan till och med i dessa situationer kräva skadestånd av arbetsgivaren om denne bryter mot kollektivavtalet.

Det finns dock ett undantag från arbetsgivarens rätt att särbehandla den som inte vill gå med i facket, den så kallade negativa föreningsrätten. Om arbetsgivaren t. ex straffar arbetstagaren för att denne vägrar att gå med i facket så kan den negativa föreningsrätten anses kränkt.

Den negativa föreningsrätten regleras främst av Art. 11 i Europakonventionen. Om arbetsgivaren uttalat anger som motivering för en arbetstagare att de får lägre lön om de inte är med i facket och på det sättet försöker tvinga de att gå med i facket är det såklart värre än om arbetsgivaren inte uttalar något sådant. De rättsfall som brukar nämnas i detta sammanhang är Young, James och Webster mot Storbritannien där den negativa föreningsrätten ansågs kränkt när arbetstagarna blivit sparkade för att de vägrade gå med i facket och Sibson mot Storbritannien vars negativa föreningsrätt inte ansågs kränkt när vederbörande blivit omplacerad på grund av vägran att engagera sig fackligt.

Arbetsdomstolen, som är den domstol som dömer i arbetstvister i Sverige har tagit visst intryck av domarna, men det är svårt att vinna en tvist på grund av negativ föreningsrätt i Arbetsdomstolen. Jag bedömer att det blir svårt i ditt fall då kränkningen nog inte är tillräckligt stor.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1866)
2021-04-12 Kan arbetsgivare kräva tillbaka för mycket utbetald lön?
2021-04-10 Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?
2021-04-09 Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?
2021-04-08 Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?

Alla besvarade frågor (91130)