Överklaga beslut om uppehållstillstånd

2017-02-08 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej Lawline!Jag funderar på en sak då en kompis till mig vill överklaga sitt beslut om uppehållstillstånd, då han är missnöjd med grunden till uppehållstillståndet.Vinner uppehållstillstånd laga kraft vid överklagande om grunden till uppehållstillstånd?Viktoria
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att din vän har blivit beviljad uppehållstillstånd men att hen är missnöjd med grunden till beslutet?

En del av Migrationsverkets beslut kan överklagas. Migrationsverket är en myndighet och omfattas av förvaltningslagen, där framgår det av 22 §, här, att ett beslut kan överklagas av den som beslutet angår, om beslutet gått denne emot och beslutet kan överklagas. Beslut om uppehållstillstånd fattas i enlighet med utlänningslagens 5 kap, här, och vilka beslut som kan överklagas framgår av utlänningslagens 14 kap, här. Det är således endast de beslut som anges i kapitel 14 som kan överklagas, ett beslut som kan överklagas är t.ex. avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Vid ett avslag ska överklagan skickas till Migrationsverket som omprövar beslutet, om myndigheten anser att beslutet ska stå fast så skickas överklagan vidare till en migrationsdomstol. I detta fall så har din vän fått ett beslut om beviljat uppehållstillstånd och ett sådant beslut omfattas inte av 14 kap, således kan inte heller grunderna för detta beslut överklagas.

Att bli beviljad ett uppehållstillstånd är ett gynnande beslut. Det andra rekvisitet som måste vara uppfyllt för att en person ska ha rätt att överklaga ett beslut är att beslutet gått denne emot. Då ett beviljat uppehållstillstånd innebär att Migrationsverket har accepterat personens ansökan om att få uppehållstillstånd så anses detta beslut inte ha gått denne emot. Detta innebär att trots att din vän är missnöjd med innehållet i grunderna så anser lagen inte att detta beslut har gått hen emot.

Laga kraft innebär i princip att det inte längre går att angripa beslutet eller domen genom att överklaga. Detta får till följd att när tiden för överklagan går ut så vinner beslutet laga kraft. När det kommer till beslut som fattas av Migrationsverket är överklagandetiden 3 veckor från den dag då klagande fick ta del av beslutet. Efter det vinner alltså beslutet laga kraft. Om beslutet överklagas inom den utsatta tiden så vinner beslutet laga kraft först när domstolens dom inte längre kan överklagas.

Sammanfattningsvis, det är inte möjligt att överklaga ett gynnande beslut som dessutom inte omfattas av överklagandegrunderna i speciallagen. Beslutet vinner laga kraft när det inte längre kan överklagas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1206)
2021-07-26 Adoptera för medborgarskap
2021-07-25 Hur söker man asyl i Sverige?
2021-07-23 Kan min amerikanska flickvän få uppehållstillstånd i Sverige?
2021-07-23 Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (94217)