FrågaÖVRIGTPUL/GDPR03/11/2015

Otillåten publicering av namn

En tidning har tagit uppgifter om mig, som jag gav dem, och publicerat det på deras sajt, mitt namn tog dem utan min tillåtelse. Hur gör jag för att få uppgiftera bort från artikeln? Spelar "Right to be forgotten" i EUs lagar någon rol egentligen? Artikeln är irrelevant nu för dem men det är det för mig fortfarande. Jag har kontaktat tidningen men dem har vägrat att göra någonting. Vad kan jag göra för att få artikeln avpublicerad eller ändrad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

The right to be forgotten kommer från artikel 17 i Dataskyddsdirektivet från EU som Sverige har implementerat genom bl.a. Personuppgiftslagen (PuL: https://lagen.nu/1998:204) och vissa andra särregleringar, så absolut spelar regleringarna och de återspeglas i den nationella lagstiftningen.

All slags information som kan hänföras till en levande person är personuppgifter (3§ PuL) däribland namn. Den som publicerat dina personuppgifter är skyldig att snarast på begäran av dig rätta, blockera eller utplåna sådana uppgifter som inte har behandlats enligt lag (28§ PuL) samt att uppgifterna ska behandlas i relation till avsikten med publiceringen. Eftersom du anser att dina personuppgifter har blivit felbehandlade och tidningen inte vill ta bort dina uppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen, som är den kontrollerande myndigheten i det här fallet (45§), om att tidningen ska utplåna dina uppgifter från sin hemsida (47§).

Skadestånd kan aktualiseras om tidningen medvetet har publicerat uppgifterna för att göra dig ont (uppsåtligen) eller om de inte har varit medvetna om att det var skadligt för dig men att det är uppenbart (grov oaktsamhet) och vidare så måste uppgifter ha varit osanna, känsliga eller handlat om lagöverträdelser, uppgifterna har förts över till ett annat land eller om det var uppgifter de var tvungna att anmäla till Datainspektionen för att få publicera.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo