Oskäligt avtalsvillkor?

2017-11-10 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Jag har på mitt företag ett avtal på ett larm med åtgärd från säkerhetsföretaget XX som när det tecknades 2011 hade en uppsägningstid på 3 månader. Nu vill jag säga upp det, men då påstår dom att det är 12 månaders uppsägningstid och att detta har meddelats på en avtalsfaktura (med en liten rad) år 2013. Eftersom den är betald så har jag enligt dem accepterat denna avtalsändring. Är detta riktigt? Kan jag komma ur detta och hävda min rätt till 3 månader? Dom står på sig och säger 12 månader gäller.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 36 § första stycket avtalslagen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till…
- avtalets innehåll
- omständigheterna vid avtalets tillkomst
- senare inträffade förhållanden
- omständigheterna i övrigt.

Vidare framgår av samma paragraf, andra stycket, att det vid prövning av första stycket ska tas särskild hänsyn till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Det framgår av frågan att du verkar inom ett företag, men om det är så att ditt företag är mycket mindre än det företag du ingått avtal med så kan det vara en faktor som spelar roll i bedömningen.

Vad är då oskäligt?

I detta fall har det meddelats en avtalsändring i en liten rad på en faktura, dessutom för flera år sedan. Du har varken uttryckligen accepterat avtalsändringen eller ens blivit uppmärksammad på den. Detta talar för att det tillkomna avtalsvillkoret är oskäligt, och därför inte bör gälla. Detta stöds bland annat av rättsfallet NJA 2012 s. 776, även om målet rör en konsument. I det fallet hade konsumenten ingått ett avtal med ett gymföretag, som hade mycket långa uppsägningstider. I detta mål konstaterar Högsta Domstolen att man måste se vem det specifika avtalsvillkoret gynnar, och konstaterade att det låg i gymmets intresse att avtalet förlängdes samtidigt som det inte innebar några egentliga fördelar för konsumenten. Själva principen sannolikt bäring även i ditt fall, även om ingen av parterna utgör konsument. Det ska dock nämnas att det generellt sett görs en mer restriktiv bedömning när det gäller avtal som ingåtts näringsidkare emellan, alla avtal som inte innebär en helt rättvis avvägning av den risk som är förenad med avtalet kan såklart inte jämkas eller ogiltigförklaras.

Handlingsalternativ
Jag tycker du ska meddela din avtalspart att du inte accepterar detta avtalsvillkor, som du aldrig ens blivit ordentligt uppmärksammad på. Om de fortsätter trilskas så kan du alltid inge en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på att avtalsvillkoret ska jämkas i enlighet med 36 § avtalslagen. Behöver du då hjälp av jurister, är du alltid välkommen att ta del av Lawlines olika juridiska tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Lycka till! Om du har fler frågor på ämnet får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt.

Vänligen,

Sandra Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (362)
2021-09-18 Lurad av chefen att ingå uppsägningsavtal
2021-09-09 Vad kan man göra efter att ha lurats/manipulerats till att skriva på ett avtal?
2021-09-07 Är avtalet ogiltigt?
2021-08-21 Avtals ogiltighet vid demens

Alla besvarade frågor (95697)