Omfattar lagen om kränkande fotografering arbetsplatser?

Omfattar lagen om kränkande fotografering även arbetsplatser (bortsett från omklädningsrum och liknande)?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svaret på din fråga är att regeln i brottsbalken om kränkande fotografering inte omfattar arbetsplatser (förutom när det rör sig om fotografering i ett omklädningsrum, en toalett eller liknande på arbetsplatsen).

Eftersom det handlar om en arbetsplats så skulle dock en fotografering utan din tillåtelse kunna utgöra trakasserier och/eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen, men det beror på omständigheterna.

I annat fall är det inget som hindrar fotografering på arbetsplatsen, såvida det inte finns ett förbud på själva arbetsplatsen mot fotografering.

Arbetsplatser omfattas typiskt sett inte av regeln om kränkande fotografering

Som du verkar ha uppmärksammat omfattar straffregeln om kränkande fotografering primärt de situationer då fotografering utan tillstånd sker av en individ som befinner sig i en privat bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme (brottsbalken 4:6a).

Precis som du beskriver skulle alltså ett omklädningsrum på arbetsplatsen omfattas av regeln. Däremot är arbetsplatsen som sådan generellt sett inte en plats som omfattas av regeln.

Beroende på omständigheter kan det handla om trakasserier på arbetsplatsen

Beroende lite på vad för typ av fotografering det rör sig om så kan fotografering utan tillåtelse på arbetsplatsen utgöra trakasserier och/eller sexuella trakasserier (diskrimineringslagen 1:4).

För att en fotografering ska anses utgöra trakasserier krävs det att den kränker någons värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (diskrimineringslagen 1:4 fjärde punkten).

För att en fotografering på arbetsplatsen ska anses vara sexuella trakasserier krävs det att den kränker någons värdighet och är av sexuell natur (diskrimineringslagen 1:4 femte punkten).

Ifall fotografering på arbetsplatsen utgör trakasserier av något slag har arbetsgivaren en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot detta (diskrimineringslagen 2.3).

Mitt råd – ta upp problemet med din arbetsgivare

I den mån du, eller någon annan på arbetsplatsen, har blivit fotograferad utan tillåtelse på arbetsplatsen på ett sätt som du upplever som kränkande tycker jag definitivt att du ska ta upp detta med din arbetsgivare. Även om fotograferingen inte omfattas av straffregeln i brottsbalken kan beteendet eventuellt utgöra trakasserier och/eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Detta är något som din arbetsgivare har skyldighet att arbeta förebyggande mot enligt diskrimineringslagen.

Det är inte säkert att fotograferingen heller utgör trakasserier av något slag, men jag tycker oavsett att du ska prata med din arbetsgivare om du upplever ett problem. Det är viktigt att man känner sig trygg på sin arbetsplats.

Ytterligare frågor?

Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till mina kollegor här på Lawline. Du kan nå dem på nummer 08-533 300 04.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Klara SandrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”