Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?

2021-09-18 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Vi är gifta men har ansökt om skilsmässa, bodelningen är gjord och registrerad. Vad gäller ifall vi fortsätter vara gifta? Jag blev utköpt från mitt hus. Om jag flyttar tillbaka har jag då någon rätt i det huset? Vad gäller ifall vi skiljer oss och gifter om oss direkt, börjar giftorätten gälla eller går man efter bodelningsavtalet som gjordes i samband med skilsmässan?Rörigt jag vet därav min fråga
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsskillnad

Det fram går inte av din fråga om ni har barn under 16 år. I sådant fall omfattas ni av en betänketid innan äktenskapet upplöses, se 5 kap 1 § äktenskapsbalken. Betänketiden är 6 månader från det ni gemensamt ansökte om äktenskapsskillnad, se 5 kap 3 § äktenskapsbalken. Det innebär att ni kan häva ansökan om ni vill, då gäller fortfarande det bodelningsavtal ni har skrivit.

Bodelningsavtal

Ett bodelnings avtal är ett avtal mellan er. Avtalet är rättsligt bindande, men om ni båda vill kan ni upphäva avtalet och skriva ett nytt bodelningsavtal om ni vill. Det är fullt möjligt att skriva ett bodelningsavtal under ett pågående äktenskap.

Hindersprövning innan äktenskap kan ingås

Om ni har passerat betänketiden och skilsmässan upplöses, delas era tillgångar upp efter gällande bodelningsavtal. I ditt fall äger din före detta make huset. Ni kan inte skilja er och direkt gifta om er, eftersom en hindersprövning måste göras.

Giftorättsgods/ äktenskapsförord

Om ni nu gifter er igen är grundregeln att om ni inte skriver ett äktenskapsförord räknas alla era tillgångar som era gemensamma (Giftorättsgods), se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att det huset som din partner äger räknas som giftorättsgods igen, och är därmed till hälften ditt om ni skiljer er igen. Det är nog högst troligt att din make reglerar huset som enskild egendom genom äktenskapsförord, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken, eftersom du har sålt din del i huset till maken, men då skulle har rätt till den igen utan att du betalar för den.

Jämkning av bodelning

Skulle ni skilja er igen kort efter ni har gift er för andra gången utan att ni skrivit något äktenskapsförord, kan din make jämka huset vid en bodelning, vilket innebär att eftersom ni varit gifta så kort tid, anses var och en av er ha rätt till sin egendom. Detta görs med hjälp av en jämkningstrappa, en modell som bygger på att era tillgångar räknas som era enskilda med 80 % första året, sedan minskar de i egenvärde med 20 % per år, vilket innebär att efter fem år räknas alla era tillgångar som gemensamt giftorättsgods. Se 12 kap 3 § äktenskapsbalken. Denna regel bygger dock på att det anses att den jämkande parten har varit ekonomiskt stark vid äktenskapets ingående, men sedan fått sämre förhållanden. Regeln syftar också till att hindra försök att gifta till sig pengar.

Sammanfattning

Ett bodelningsavtal är bindande mellan er. Era tillgångar delas upp i enighet med avtalet efter äktenskapets upplösande. Huset tillhör då din make. Om ni väljer att avbryta ansökan om äktenskapsskillnad gäller bodelningsavtalet mellan er. Det kan dock upplösa om ni båda vill. Om ni skiljer er men sedan vill gifta er igen, måste ni göra en hindersprövning. Om ni sedan ingår äktenskap räknas era tillgångar som giftorättsgods om ni inte reglerar det med ett äktenskapsförord. Om ni skiljer er kort efter det andra äktenskapets ingående är det troligt att din make jämkar huset vid en bodelning, vilket innebär att det tillfaller maken. Om du behöver hjälp med att skriva äktenskapsförord eller bodelningsavtal, är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96579)