Om person inte blivit kallad till bouppteckningen; har de förlorat rätt att ärva?

FRÅGA
Hej. Jag har en lite invecklad fråga och hoppas kunna formulera mig rätt. Min mammas faster har nyligen gått bort. Hennes make gick bort ett par månader innan. Hennes make hade endast ett brorsbarn som skulle ärva och min mamma var enda arvingen från hennes faster. Maken gick som sagt bort först och inget var skrivet. Är det så att makan ärvde sin make och att det nu endast är min mamma som blir enda arvingen? Det var endast min mamma som blivit kallad till bouppteckningen. Därför blev vi undrande över detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller arv, vilket regleras i ärvdabalken (ÄB).

Syskons barn ska endast ärva om syskonen redan är avlidna (2 kap 2 § 2 st. ÄB). Eftersom du skriver att brorsbarnet skulle ärva antar jag att fasterns makes bror är avliden.

Brorsonen har fortfarande rätt att ärva

Precis som du säger äger makan först då hennes make går bort, så länge det inte finns några särkullbarn i bilden. Vid den efterlevande makens död ska dock den först avlidnes arvingar få ut sin del av arvet. Hälften av den efterlevande makens bo ska då tillfalla dem som har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken (3 kap 2 § ÄB). Eftersom det saknas testamente är detta det korrekta utfallet av situationen. Din mamma bör inte vara den enda arvingen.

Varför har han inte kallats till bouppteckningen?

Det är konstigt att brorsonen inte kallats till bouppteckningen. Som dödsbodelägare har han en rätt att bli kallad i god tid till förrättningen (20 kap 2 § ÄB). Om bouppteckningen skett på fel sätt får registrering av denna inte ske, och Skatteverket ska utsätta tid inom vilken bristen ska avhjälpas (20 kap 3 & 9 §§ ÄB). Vanligtvis sker detta genom en ny bouppteckning där samtliga arvingar kan närvara.

Vad bör ni göra?

Det kan hända att arvskifte ändå skulle ske utan att brorsonen får ta del av arvet eller kallas till bouppteckning. Han har då möjlighet att kräva ut sin del av arvet i upp till 10 år efter dödsfallet (16 kap 4 § ÄB). Detta kan skapa en krånglig situation för din mamma i efterhand. Eftersom brorsonen bör bli kallad till bouppteckningen rekommenderar jag att ni kontaktar honom eller Skatteverket för att få klarhet i situationen och undvika framtida problem. Det kan vara något så simpelt som att han avsagt sig rätten till arvet, men det är i vilket fall bäst att få reda på det innan arvskiftet och se till att inget blir fel.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1000)
2020-09-27 Vad är kostnaden för bouppteckning och arvsskifte?
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84484)