Om ena maken köpta bostaden innan giftermålet, ska denna ändå delas lika vid skilsmässa?

2021-09-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej om man har köpt sin bostad själv innan man gift sig, har partnern ändå rätt till hälften vid separation?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om två personer som har varit gifta har rätt till hälften vardera av bostaden vid separation, även om den ena parten själv köpte bostaden innan giftermålet.

Regler om vad som gäller vid separation/skilsmässa återfinns i äktenskapsbalken, som förkortas ÄktB. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.

Vilken egendom ska delas på vid skilsmässa?
Vid skilsmässa ska makarna genomgå en bodelning, som innebär att makarnas egendom delas upp mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som ingår i bodelningen, är makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). En makes giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär, att makarna ska vid skilsmässa och bodelning dela upp deras giftorättsgods. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, och ska då ingå i bodelningen.

Enskild egendom är:
1. Egendom som enligt äktenskapsförord är enskild för ena maken,
2. Egendom som make fått i gåva av annan än den andre maken med villkor om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom,
3. Egendom som make fått genom testamente med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda egendom,
4. Egendom som make har ärvt och enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagande makes enskilda egendom,
5. Egendom som make fått genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av annan än den andre maken med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom, eller
6. Egendom som har trätt i stället för egendom som avses i punkt 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.
(7 kap. 2 § ÄktB).

För att en makes egendom ska vara enskild, måste den alltså klassificera in under någon av ovanstående punkter. Är egendomen enskild, är det alltså endast maken med denna egendom som har rätt till den och den ingår inte i bodelningen. Skulle egendomen inte vara enskild, är den giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna.

Din fråga rör en bostad som en av makarna har köpt innan makarna gift sig, och om denna ska delas lika mellan makarna vid skilsmässa. I bodelningen ska alltså makarnas giftorättsgods ingå. Om det inte står skrivet i äktenskapsförord att bostaden är ena makens enskilda egendom, så kommer bostaden att räknas som giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna.

Sammanfattning
Den egendom som ska ingå vid en bodelning vid en skilsmässa är makarnas giftorättsgods, och detta ska delas lika mellan makarna. Om någon egendom är en makens enskilda egendom, exempelvis genom äktenskapsförord, så ska denna inte ingå i bodelningen. Det betyder att även om ena maken köpt en bostad innan giftermålet, och det inte står att bostaden är enskild egendom, så är bostaden giftorättsgods och makarna ska dela lika på denna vid bodelning.


Jag hoppas jag har uppfattat din fråga rätt, och att jag kunnat besvara denna. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1105)
2021-11-30 Skilsmässa och pengatvätt
2021-11-27 Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (97437)