Om det är lagligt att köpa in en vara åt någon annan

Hej, jag undrar huruvida det är lagligt att inom ramen för ett AB att inhandla produkter åt en privatperson eller annat företag, dvs en kund tar kontakt med mitt företag och ber oss utföra en tjänst genom att inhandla en produkt/vara, vi betalar produkten i butiken, för att sedan leverera och ta betalt av kunden. Kunden får kvittot från butik. Ses det då som jag säljer vidare en annans produkt även om jag varken marknadsför en produkt eller tar kontakt med kunden. Eller kan det ses som jag endast är mellanhand och utför en tjänst mellan butik och kund?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag utgår ifrån att du har flera frågor, vilka jag också ställer upp här nedan.


Är det olagligt att inhandla en produkt åt en privatperson/företag för att sedan leverera och ta betalt för detta?

Nej, det är inte olagligt att göra så. Men bara om det inte handlar om köp av något olagligt, t ex att ni köper en laglig produkt i ett annat land, men som är olaglig i Sverige. Bara då skulle väl detta anses olagligt och i vissa andra situationer, såsom att ni inte beaktar alla andra relevanta regler när ni ska köpa era produkter/varor.

Andra relevanta regler är t ex att ni förmodligen behöver betala mervärdesskatt/moms oavsett om det handlar om att ni säljer produkter/varor på nytt eller ni bara utför en tjänst som handlar om att köpa varor för någon annans räkning (jfr 1 kap. 1 § mervärdesskattelagen). Om ni behöver betala mervärdesskatt eller inte beror på flera olika omständigheter som måste beaktas, bl. a. om aktiebolaget är en sådan "beskattningsbar person" som avses i 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen och vilken sorts verksamhet som ni i aktiebolag faktiskt utför. En beskattningsbar person är alltså den som självständigt och stadigvarande utför en ekonomisk verksamhet. Eftersom du nämner att det är ett aktiebolag, och att ni i princip bara köper in varor för att någon annan beställt dessa, och att ni också senare överlämnar kvittot för de köpta varorna, samt att ni tar betalt för detta antar jag att ni utför en tjänst åt någon annan (jfr 2 kap. 1 § mervärdeskattelagen). Men det kan också vara så att ni bara säljer om varorna och då är det istället fråga om "leverans av varor" (se 2 kap. 1 § 1 st. mervärdeskattelagen). Det är för lite uppgifter att utgå ifrån för att fastställa vad ert avtal handlar om, så jag berör detta mer nedan i avsnittet "Hur kan denna uppgörelse eller detta avtal mellan aktiebolaget och kunden ses/betraktas?".

Det är dock så att ni inte behöver mervärdesbeskatta om det ni gör eller det ni säljer på något sätt är undantaget från beskattning. Läs därför gärna 3 kap. i mervärdesskattelagen. Skatteverket sammanfattar undantagen på https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/321523.html. Man får också utgå ifrån 1 kap. 1 § mervärdesskattelagen, som nämnts tidigare.

Om det är så att ni behöver betala mervärdesskatt måste en s.k. momsregistrering ske hos Skatteverket. Och ni behöver också utfärda en faktura, efter att ni utfört det ni kommit överens om med kunden (se 11 kap. 1 § mervärdesskattelagen) och bevara en kopia av fakturan (11 a kap. 1 §). Vad fakturan ska innehålla kan ni finna i 11 kap. 8 § mervärdesskattelagen.


Hur kan denna uppgörelse eller detta avtal mellan aktiebolaget och kunden ses/betraktas?

Just i ert fall räcker det inte att ni betecknar era avtal på ett visst sätt, eftersom de ändå kan komma att förstås som något annat. De uppgifter du anger är inte tillräckliga för att avgöra vilket sorts avtal det handlar om. Av de uppgifter du angett utgår jag dock från att det handlar om något av nedanstående.

a) Inköpskommission. Att ni är en mellanhand.

Det är fråga om inköpskommission om (jag utgår från SOU 1988:63 s. 99-105):

- ni agerar för någon annans räkning. Det brukar inte innebära att förskottsbetalning måste ha skett innan, utan andra faktorer ska också beaktas.

- att det bara är en ren formalitet att ni köper in varan i bolagets namn eller de anställdas namn och att varan är ämnat att övertas av kunden.

- ni köper in varan i kundens intresse. Varan skulle inte stanna kvar hos er, om varan avvisades av kunden. kunden inte får avvisa alla inköp, utan det handlar om ren formalitet att kunden får avvisa varan, och att det alltså står klart mellan er och kunden att denna avvisningsrätt aldrig bör utnyttjas.


b) Vanlig försäljning av varor (återförsäljning) + att ni utför en tjänst åt kunden genom att köpa in en produkt och leverera den till kunden

- om varan stannar kvar hos er utan att ni återlämnar tillbaka varan, när kunden avvisat varan, och ni själv får ta hand om varan som köpts till kunden, är det förmodligen fråga om återförsäljning av varan.

- om kunden har alltför lätt att avvisa varorna som köps in, talar också för återförsäljning.

(Ni utför då samtidigt en tjänst genom att köpa in varan och sedan leverera varan till kunden.)


Annat

Det är som sagt något oklart vad ert avtal går ut på och hur det är utformat, men det kan också vara värt att beakta 18 kap. handelsbalken som är särskilt inriktad på sysslomäns/ombudsmäns skyldigheter.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”