Ogiltigförklaring av uppsägning

FRÅGA
Om en uppsägning förklaras ogiltig är arbetsgivaren tvungen att ta tillbaka arbetstagaren itjänst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt reglerna i LAS ska en uppsägning som sker utan saklig grund förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det. Det gäller dock inte om uppsägningen angrips endast för att den strider mot turordningsreglerna (34 § LAS). Att uppsägningen ogiltigförklaras innebär i princip att arbetstagaren inte är uppsagd längre och har sin anställning kvar. Om arbetsgivaren vägrar att rätta sig efter en domstols dom varit en uppsägning ogiltigförklarats upplöses däremot anställningsförhållandet och arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig. Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren och beloppet är 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 24 månadslöner vid 5-10 års anställningstid och 32 månadslöner vid längre anställningstid än så (39 § LAS).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1350)
2019-10-16 Har jag uppsägningstid under en provanställning?
2019-10-16 Hur lång uppsägningstid har jag?
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning

Alla besvarade frågor (73801)