Näringsidkares ansvar för fel i vara / retentionsrätt

Mina tre månader gamla hörlurar fungerar inte som de ska så jag vill reklamera dessa. Företaget jag köpt de ifrån säger att om de inte kan återskapas av deras tekniker så kommer de fakturera en undersökningskostnad och behålla hörlurarna tills jag betalat för att sedan skicka tillbaka de när jag har betalat kostnaden. Är det lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag förstår din fråga som att du nyligen köpt ett par fabriksnya hörlurar som snabbt blivit dåliga.

I 4 kap. 2 § p. 3 konsumentköplagen (KkL) anges att en vara som säljs från en näringsidkare till en konsument ska ha den hållbarhet och funktionalitet som är normalt förekommande för varor av det slag som är aktuellt och som konsumenten med fog kan förutsätta med hänsyn till varans art. I förarbetena till konsumentköplagen, prop. 2021/22:85 sid 1, sägs att alla fel som visar sig under 2 år efter köpet av en vara som utgångspunkt ska anses vara fel som näringsidkaren svarar för. I 4 kap. 17 § KkL anges således att näringsidkaren svarar för fel på varan som visar sig inom 2 år från avlämnandet. Således ska alltså det företag du köpt hörlurarna av stå för felet; detta ansvar företaget har kan materialisera sig exempelvis genom att företaget förser dig med nya hörlurar eller genom att du får välja en ny produkt med motsvarande värde. 

Vad företaget i ditt fall försöker göra är att använda sig av ett rättsinstitut som kallas ”retentionsrätt”. Retentionsrätt innebär att en person som har fått en fordran på en annan person genom att exempelvis reparera något, får hålla kvar föremålet som säkerhet tills fordran är betald. Eftersom företaget dock ska stå för felet som visat sig i hörlurarna enligt resonemanget ovan så får inte företaget någon fordran på dig och de har således ingen rätt att vare sig kräva dig på betalning eller att behålla dina hörlurar i väntan på en sådan, du har full rätt att återkräva din egendom.

Jag hoppas detta utgjorde svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo