När inträffar laga kraft i asylmål?

2021-05-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
man kan söka asyl igen efter fyra år om man fått avslag. De fyra åren gäller efter det att domen har nått " laga kraft" När inträffar detta? Efter det att Migrationsöverdomstolen sagt sitt? Eller när?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man har fått avslag på sin asylansökan är det som du säger möjligt att söka asyl igen efter fyra år, om det är det som står i beslutet. Fyra år är den normala tiden. Tiden börjar räknas från dess beslutet vunnit laga kraft (12 kap. 22§ utlänningslagen). När man fått avslagsbeslut av Migrationsverket framgår oftast en sista dag för när beslutet får överklagas, vanligtvis tre veckor. Överklagar man inte beslutet inom denna tid, vinner beslutet laga kraft då. Väljer man att överklaga beslutet, vinner det först laga kraft efter det att överinstansen, Migrationsdomstolen, har beslutat, och deras överklagandefrist löpt ut. Överklagar man ytterligare till nästa instans gäller laga kraft när den instansens överklagandefrist löpt ut. Det framgår av besluten vilka överklagandefrister som gäller.

I annat fall, kan man också nöjdförklara beslutet. Det innebär att inom de tre veckorna som överklagandetiden gäller, så anmäler man sig nöjd hos myndigheten, och då avsäger man sig sin överklaganderätt och beslutet vinner laga kraft direkt (15 kap. 1§ utlänningslagen).

Sammanfattningsvis vinner Migrationsverkets beslut laga kraft vanligtvis efter tre veckor från beslutet meddelades. Detta lär framgå av beslutet. Överklagar man så skjuts laga kraft fram tills nästa instans beslut vunnit laga kraft. Då jag inte vet så mycket mer om beslutet i sig, eller omständigheterna kring det, kan jag inte ge ett mer specifikt svar än så, exempelvis huruvida man får stanna kvar i Sverige under överklagandetiden eller inte, och om det finns utvisnings eller återreseförbud i beslutet. Du kan vända dig till Migrationsverket för att fråga om är ett visst beslut vunnit laga kraft.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor. Du kan läsa mer om detta på Migrationsverkets hemsida!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1189)
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter

Alla besvarade frågor (93175)