När huvudman tar till rättshandling som även fullmäktige får ta till

2016-04-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag fick precis svar på en fråga om fullmakt att företräda mina söner vid ett arvskifte. Men i samma stund dök en kompletterande fråga upp. Om jag förstått det rätt kan alltid en fullmakt återkallas. Bara det sker på korrekt sätt. Och vanligtvis att återkallelsen sker på samma sätt som den ställdes ut. Nu kommer jag till min nästa fråga. Om fullmakten som är ställd till mig. Att företräda mina söner vid ett arvskifte. Och den ej återkallas. Men mina söner vänder sig direkt till banken utan att tala om det för mig. Kan de då kvittera ut sin arvslott. Trots att jag har deras fullmakt att jag ska företräda dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en fullmaktsgivare vill återkalla en utgiven fullmakt gäller det att fullmaktsgivaren gör gällande att fullmakten är återkallad. En fullmaktsgivare kan genom meddelande till fullmaktstagaren (kallad "fullmäktige", dvs. den ställning du har fått av dina söner) återkalla fullmakten, se avtalslagen 18 §. I vissa situationer räcker det dock inte med att fullmakten återkallas genom meddelande till fullmäktige, utan fullmaktsgivaren måste beakta regeln som anges i avtalslagen 12 §. Regeln anger, beroende på hur situationen ser ut, att fullmaktsgivaren måste beakta någon av 13-16 §§.

Som svar på din första fråga, en fullmakt återkallas genom att fullmaktsgivaren gör gällande att fullmakten inte längre ska gälla. Hänsyn här tas till hur fullmakten har utgivits. Rör det sig om en skriftlig handling (dokument) som anger att person x har fullmakt gäller det för fullmaktsgivaren att denne återkallar den skriftliga handlingen genom att återta handlingen eller förstöra handlingen. Har fullmakten gjorts tillkänna till tredje man (den person som fullmäktige ska gå till för att "fullgöra sitt uppdrag" enligt fullmakten) gäller det att fullmaktsgivaren kontaktar tredje man och anger att fullmakten är återkallad.

För din andra fråga gäller följande. När en fullmaktsgivare utger en fullmakt är det en rätt för den fullmäktige att företa en viss handling. Att fullmaktsgivaren ger ut denna rätt innebär inte att fullmaktsgivaren blir mer "begränsad" till att endast den fullmäktige får företa en rättshandling enligt fullmakten. Fullmaktsgivaren är "fortsatt fullt kapabel" till att själv företa rättshandling själv, precis så som fullmäktige får göra enligt fullmakten.

Konsekvensen av det här i ditt fall blir att din fullmakt kan bli utan verkan pga. dina söners handlingar. Har dina söner vänt sig till banken och kvitterat ut sin arvslott finns det inget kvar för dig att kvitta ut. Observera dock reglerna/lagrummen jag har angett ovan. Om dina söner inte återkallar den fullmakt du innehar kan du fortfarande ta till den rättshandling som fullmakten tillåter. Om dina söner inte kvitterar ut hela deras arvslott kan du alltså göra detta med uppvisning av fullmakten.

Hoppas detta har gett ett svar på din fråga!

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1345)
2020-10-30 När får jag svar på min fråga?
2020-10-29 Sälja samägd fastighet utan samtycke
2020-10-22 Tolkning av kostnadsersättningsvillkor för garantiarbeten
2020-10-16 Hur skriver man bra juridiska tentasvar?

Alla besvarade frågor (85620)