FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/12/2021

När en make undanhåller egendom från bodelningen

Hej. Har en pågående bodelning och motparten vill inte visa underlag på sina banktillgångar utan säger bara att det inte finns något. Har man rätt att göra så och hur går man vidare i en process?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

En bodelning kan ske både mellan sambor och makar. Jag förutsätter dock att ni är makar, eftersom banktillgodohavanden inte ingår i en bodelning mellan sambor. Regler om bodelning mellan makar återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Makarna har redovisningsplikt

När en bodelning är förestående har båda makarna en redovisningsplikt för att korrekt kunna värdera boet. Redovisningsplikten innebär att vardera maken måste redovisa all sin egendom för den andre maken oavsett egendomsslag. Det gäller alltså pengar, lösa saker, fastigheter, aktietillgångar med mera. Dessutom ska makarna upplysa varandra om andra "uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen" (9 kap. 3 § ÄktB), vilket till exempel är respektive makes skulder.

Vad händer om en make underlåter sin redovisningsplikt?

Om din make vägrar att redovisa sina tillgångar kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten (17 kap. 1 § ÄktB). En bodelningsförrättare har i uppgift att se till att en bodelning kommer till stånd på rätt sätt. Om en make som i ditt fall underlåter sin redovisningsplikt, är bodelningsförrättaren behörig att ansöka om vitesföreläggande hos domstolen. En make riskerar då att få betala vite om den inte redovisar för all sin egendom (17 kap. 5 § ÄktB).

Vad du kan göra nu

Din make är skyldig att redovisa för sina banktillgångar, och min rekommendation till dig är du upplyser denne om sin redovisningsplikt. Om du misstänker att din motpart trots det undanhåller egendom bör du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. På Sveriges Domstolars hemsida hittar du information om hur en sådan ansökan går till.

Jag hoppas att du har fått den hjälp du sökte!

Allt gott,

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000