När bör man upprätta en framtidsfullmakt?

2020-07-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har föräldrar som båda passerat 80-år. Jag har sedan detta år hjälpt dem att betala sina räkningar i internetbanken, då min far (som är den som skött detta åt dem) börjar tycka att det är för krångligt att lägga in räkningar osv i internetbanken. Detta tänker jag faller under anhörigfullmakten. Men, det som jag börjat gruva mig för är om någon av dem skulle bli sjuk, dement eller så och skulle behöva mer hjälp med ekonomiska göromål, kanske avsluta bankkonton, ta hand om försäkringar, kanske byta bostad (de bor i radhus nu och börjar få svårt med trapporna), ansöka om hemtjänst, kanske sälja radhuset och stugan och behöva någon som tar hand om det. Är det en framtidsfullmakt som är bästa alternativet i ett sådant fall? Eller går det att lösa när/om en hamnar i den situationen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur ser er situation ut idag?

Som situationen ser ut idag hjälper du dina föräldrar med att betala räkningar. Detta kan vara ett uttryck för din anhörigbehörighet. Denna behörighet får du då en anhörig inte längre har förmåga att sköta sina ekonomiska angelägenheter, om detta beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Detta framgår av 17 kap. 1 § föräldrabalken. Faktumet att din far upplever det krångligt att navigera i internetbanken är ett sådant förhållande som är jämförbart med de i lagtexten uppradade förhållandena, och innebär alltså att din behörighet aktualiseras för just denna åtgärd.

Vad utmärker en framtidsfullmakt?

Till skillnad från andra typer av fullmakter, och även anhörigsbehörigheten, så är en framtidsfullmakt formbunden. Detta innebär att om du och dina föräldrar väljer att använda er av en framtidsfullmakt, så kommer denna endast att gälla om vissa villkor är uppfyllda. För framtidsfullmakter gäller ett krav på skriftlighet, vilket framgår av 4 § lag om framtidsfullmakter. I samma paragraf framgår att fullmaktsgivaren, alltså dina föräldrar, inför två vittnen antingen ska underteckna framtidsfullmakten eller intyga att detta redan är gjort. Vittnena ska vidare vara medvetna om att det rör sig om en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Vidare får du som fullmaktstagare inte agera vittne.

I övrigt ska av handlingen även framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Denna information återfinns i 5 § lag om framtidsfullmakter.

Varför bör ni välja en framtidsfullmakt?

Alternativet till en framtidsfullmakt är att tilldelas en förvaltare eller en god man. Om ni därför vill försäkra er om att det är du personligen som kommer fatta majoriteten av besluten åt dina föräldrar bör ni därför tillsammans upprätta en framtidsfullmakt. Denna kommer att börja gälla först när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser, vilket anges i 1 § lag om framtidsfullmakter. Det är du som fullmaktshavare som avgör när detta tillstånd har inträtt, om inte något annat anges i framtidsfullmakten.

Ni bör dock vara medvetna om att en framtidsfullmakt endast får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, vilket innebär att vissa medicinska beslut inte kommer att få fattas av dig, även om det anges i fullmakten. Detta framgår av 2 § lag om framtidsfullmakter, som hänvisar till 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen och 1 § tandvårdslagen.

För att en framtidsfullmakt ska kunna utfärdas förutsätts att fullmaktsgivaren vid utfärdandet är vid sina sinnes fulla bruk och har förmågan att ta hand om sina angelägenheter. Av denna orsak bör ni inte vänta för länge med att sätta igång denna process. En framtidsfullmakt ska istället ses som en förebyggande åtgärd som gör en eventuell övergång från dina föräldrars nuvarande situation till en vardag där de kommer behöva mer stöd och avlastning smärtfri. Om du väntar med att upprätta en fullmakt tills att någon av dina föräldrar exempelvis blir dement kommer den föräldern alltså inte omfattas av fullmakten.

Om ni vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt finns en mall på vår hemsida under fliken avtal som ni kan använda er av, ni kan även kontakta någon av våra jurister om ni föredrar ett personligt möte.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95873)