Namngivelserätten för ett litterärt verk

2021-07-01 i PUL/GDPR
FRÅGA
HejOm författaren till ett litterärt verk (låt säga en visa, ordbok eller ett tal) är död sedan 75 år, kan man då göra ändringar av det verket på ett sätt så att det fortfarande uppenbarligen härstammar från originialet men är omskrivet i stora delar, och ge ut detta, och får/bör man isåfall ge ut det i originalförfattarens namn, ens eget namn eller bådas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett litterära verk är upphovsrättsskyddat och lagen för detta skydd är lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Den typen av verk du nämner ingår alla i det skyddet.

Vad innebär ett upphovsrättsligt skydd?

Så fort verket blir tillgängligt för allmänheten, d.v.s. framförs, visas upp, delas eller säljs, får det också ett upphovsrättsligt skydd.

Skyddet ger skaparen rätt att bli namngiven (namngivelserätt) när exemplar av verket framställs på något sätt och vid bearbetning av ett verk får den som gjort bearbetningen får upphovsrätt till sitt verk. Det är inte tillåtet att framställa ett verk på ett sätt som kan anses vara kränkande för skaparen eller att sprida verket vidare utan tillåtelse (3 § upphovsrättslagen).

Hur lång tid kan ett verk skyddas?

Det skyddet gäller i 70 år efter skaparens död (43 § upphovsrättslagen). Efter det är det fritt fram för alla att använda sig av verket, inklusive ändringar, utan några juridiska påföljder. Däremot anses det vara god sed att namnge den ursprungliga skaparen.

Kan din bearbetning få upphovsrättsligt skydd?

Ifall att du gör en bearbetning av det aktuella verket får du som sagt ett upphovsrättsligt skydd för din bearbetning. Du får däremot inte använda dig av verket som på något sätt strider mot den ursprungliga skaparens rättigheter, men i ditt fall har dennes rättigheter upphört.

Sammanfattning

Det är alltså okej för dig att göra bearbetningar av andras litterära verk så länge bearbetningen inte framställer den ursprungliga skaparens verk på ett kränkande sätt eller bryter mot skaparens rätt att bli namngiven. Eftersom det upphovsrättsliga skyddet i det här fallet har gått ut är det fritt fram för dig att göra ändringar av verket. Det finns inget krav på att du ska namnge den ursprungliga skaparen, men det anses vara god sed, så du kan publicera verket i både dennes och ditt eget namn.

Om du vill ha mer ingående hjälp med problemet föreslår jag att du bokar tid för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå till mailadressen: bokning@lawline.se.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper er i ert specifika ärende utifrån ert behov.

Frida Nygren Björk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?