Någon annans bil gick sönder när jag körde. Måste jag betala?

Hejsan jag har en fråga Ang bil

Vi var ett umgänge på fyra personer som skulle åka en resa på ca 60 mil, personen som äger bilen som är en gammal taxi på över 50.000 mil rullade har själv inget körkort och varpå den andre chauffören var trött valde jag att ställa upp att köra första biten, efter 5 mil lägger bilen av från ingenstans, ryker ur motorn och startar inte igen.

Detta har nu lätt till att han anser att jag ska betala en ny motor och alla kostnader där till. Känner inte personen sedan tidigare och något avtal har vi självklart inte gjort angående eventuellt händelser längs vägen.

Dock så har jag fått tagit hot och påtryckningar och nu även fått meddelande om att han tagit ärendet vidare...

Det jag funderar över är vad jag kan/har för skyldighet i detta? Han hade dessutom bara halvförsäkring då inte försäkringsbolagen vill helförsökra en bil som rullat så många mil.

Tack så jätte mycket på förhand.

Mvh D.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att ägaren till bilen nu försöker kräva dig på skadestånd på grund av skadorna som uppstått på bilen.

Eftersom ni inte har något avtal och ingen speciallag (ex trafikskadelagen) är gällande så ska skadeståndslagen (SkL) tillämpas enligt dess 1 kap 1 § .

Observera att när jag talar om vårdslöshet så förutsätter jag inte att du har varit vårdslös. Jag ger endast information om vad som skulle gälla om du har varit vårdslös.

Om skyldighet att betala skadestånd

Den skada som har uppstått på bilen är en sakskada. För att sakskador ska ersättas genom skadestånd krävs det att du antingen varit vårdslös eller att du uppsåtligen haft sönder bilen (2 kap 1 § SkL). Samt att det föreligger adekvat kausalitet mellan din handling och den uppkomna skadan. Eftersom inget du säger tyder på att du uppsåtligen skulle ha haft sönder bilen kommer jag endast att utgå från vårdslöshetsrekvisitet och därefter kravet på adekvat kausalitet, och sedan potentiellt medvållande från bilägarens sida.

Vårdslöshet:

Vårdslöshet föreligger om du egentligen borde ha handlat på ett annat sätt än du gjort. Alternativt om du underlåtit att vidta den aktsamhet som borde ha vidtagits.

Om man ska bedöma huruvida vårdslöshet föreligger kan man antingen följa aktsamhetskriterier i en föreskrift (exempelvis om det står i en lag hur man ska handla) eller göra en så kallad fri culpabedömning. Vid brist på lämpliga föreskrifter väljer jag att göra en fri culpabedömning.

-Den fria culpabedömningen utgår från fyra kriterier:

1. Vad är risken för att skada ska uppstå genom ditt handlande?

2. Hur stor riskerar skadan att bli genom ditt handlande?

3. Möjligheten att förhindra skadan?

4. Vad var din möjlighet att inse risken för att skada skulle uppstå genom ditt handlande?

-Utifrån dessa kriterier ska en samlad bedömning göras. Kommer man då fram till att du borde, och kunde ha handlat på ett annat sätt så talar det för att vårdslöshet föreligger.

-Eftersom jag inte vet hur du körde bilen, det vill säga om du körde i rätt hastighet, på rätt växel osv. kan jag inte ge ett direkt svar på huruvida du har agerat vårdslöst eller inte. Vad jag däremot kan säga är att om du har kört bilen på ett vanligt och tillfredsställande sätt så har du inte varit vårdslös. I och med att bilen slutade fungera "från ingenstans" så verkar det inte heller som att du varit vårdslös. För att du ska bli skyldig att ersätta bilens skador måste du alltså ha kört bilen på ett oaktsamt sätt som riskerar att orsaka skadorna på bilen.

Adekvat kausalitet

Om vårdslöshet föreligger så måste det du gjort också ha lett till att skadan uppstått. Det måste alltså föreligga ett rimligt orsakssamband mellan handlande och skada (adekvat kausalitet). Ett exempel på när adekvat kausalitet inte föreligger är om en jägare skulle avlossa ett skott vars ljud skrämmer en skateboardåkare som befinner sig en kilometer bort och som ramlar av skateboarden och bryter benet. Vad jag vill säga med detta är att om det skulle vara så att du kört vårdslöst så behöver inte det ha lett till att bilen gått sönder. Anledningen kan vara bilens redan utslitna skick. Om ditt potentiella vårdslösa handlande inte har lett till bilens skador så ska du inte heller vara tvungen att betala skadestånd.

Bilägarens medvållande till skadan

I det fall du har varit vårdslös i din körning och det orsakat skador på bilen kan skadeståndets omfattning minska om bilägaren varit medvållande till skadan på bilen (6 kap 1 § andra stycket SkL). Det kan exempelvis vara aktuellt om bilägaren tillåtit dig att köra vårdslöst.

Summering:

Endast i det fall du har varit vårdslös och att din vårdslöshet har lett till att skadan har uppstått så ska du behöva betala skadestånd. Om bilens ägare har tillåtit dig att köra vårdslöst ska dessutom skadeståndet minska.


Hoppas du fått klarhet kring detta!

Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”