Muntligt avtal om skuld - vad gäller och hur kan man gå tillväga?

2019-07-15 i Skuld
FRÅGA
Hej vad gäller vid muntliga avtal?Jag har i början av mars 2019 . ingått muntlig avtal med min kusin om att han ska betala en skuld till mig tom 30/6 2019 ! det handlar om hjälp vid deras bostad köp och summan är på 20 000 kr och när jag frågade i början av juli 2019 varför jag inte fick pengarna i överenskommen tid fick jag svar att han kommer att betala där har jag ett sms på som bevis senare eftersom pengarna inte kom ställde jag frågan en gång till nu i mitten av juli och då fick jag svaret att han är inte skyldig mig något och kommer aldrig att betala någon ! Vad kan jag göra ? Jag har inte nåt skriftligt utöver smset och det är mycket pengar för mig ? Tacksam för allt
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Bevisbördan för att skulden föreligger ligger hos dig, eftersom du yrkar att ett avtal har träffats. I det här läget är det alltså du som måste bevisa att ett avtal har slutits mellan er med innebörd att din kusin fick låna 20 000 kr av dig. Eftersom ni inte har skrivit ett skriftligt avtal om lånet kan det dock vara svårt att bevisa skuldens existens. Du behöver således andra bevis på skuldens existens. Eftersom du fått ett sms där din kusin säger att han ska betala tillbaka kan du med fördel använda detta för att bevisa skulden.

Jag rekommenderar att du, om du och din kusin inte kan komma överens i frågan, vänder dig till kronofogdemyndigheten. Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla, yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta som begärs. Kronofogdemyndigheten prövar då inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller inte. Gör personen det ålägger kronofogdemyndigheten denne ett betalningsföreläggande och driver in din skuld. Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § i samma lag att få målet överlämnat till tingsrätt. Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.

Fortsättningsvis rekommenderar jag dig att i framtiden skriva ett skuldebrev vid utlåning av pengar. Skuldebrevet utgör då ett skriftligt erkännande som medför att man kan kräva tillbaka en skuld utan att behöva gå via Kronofogden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (423)
2020-05-08 Vad ska jag göra om ena låntagaren slutar betala av sin del av lånet?
2020-05-06 Vad gör jag om vi är oense om en skuld och ränta?
2020-05-05 Ansöka om betalningsföreläggande
2020-04-30 Sambo kan inte stå som medlåntagare - hur gör vi?

Alla besvarade frågor (80260)