Möjligheterna att ogiltigförklara ett avtal på grund av påverkan av psykisk störning

2017-09-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga som rör ett delarvskifte som gjordes för några är sedan när min farmor gick bort. Min pappa, som var särkullebarn, gjorde en överenskommelse att min farmor man skulle då bo kvar i huset och att min pappa inte skulle ta ut sitt arv förrän då huset såldes eller min farmors man gick bort. Nu till min fråga: finns det någon möjlighet att nu, såhär fem år senare, överklaga det beslutet eller på något sätt ogiltigförklara avtalet om delarvskifte? Det har visat sig att min pappa mådde väldigt dåligt under den perioden, medicinerade för depression och ångest i samband med sin mors död. Han var helt enkelt inte sig själv och skulle aldrig gjort en sådan överenskommelse i så fall. Tack på förhand.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En viktig del av svaret på din fråga handlar om talerätt i domstol. För att du ska ha rätt att föra eventuell talan om avtalets ogiltighet i tingsrätten måste du personligen ha rätt till något visst, om du själv inte alls berörs av avtalet ekonomiskt har du inte rätt att föra talan. Om du inte har det måste din far själv föra talan då han kan påstå sig ha rätt till avtalets ogiltigförklaring. Detta följer av den så kallade påståendedoktrinen.

I resten av mitt svar utgår jag ifrån att du själv har talerätt.

1924 års lag
Det finns en lag från 1924 om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning (läs den här). Lagen säger att avtal som slutits under psykisk störning är ogiltiga och att alla prestationer enligt avtalet ska återgå.

Led din far av en psykisk störning?
Enligt lagen är en psykisk störning ett relativt brett begrepp, tillståndet behöver inte heller vara av någon långvarig natur. Att din far led av någon form av depression tyder starkt på att det handlar om en psykisk störning i lagens mening.

Vad du kan göra
Om du har talerätt kan du väcka talan i tingsrätten mot din farmors man. Där kan du hävda att avtalet ska ogiltigförklaras med hänvisning till 1924 års lag. Det viktiga för dig att minnas är att du måste kunna bevisa att din far ingick avtalet under påverkan en psykisk störning, du måste alltså föra fram tydliga uppgifter på att din far led av depression som gjorde att han agerade på ett sätt som han inte skulle gjort annars.

Att väcka talan i tingsrätten bör du se som den sista utvägen, enklast är oftast att försöka lösa tvisten med din farmors man utan en domstols inblandning.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (371)
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet
2021-10-31 Tro och heder i olika lagar.

Alla besvarade frågor (97338)