Möjligheter att ånga köp mellan näringsidkare

2020-09-27 i Köplagen
FRÅGA
HejHar en fråga gällande handpenning.Min firma har lagt en handpenning på en lastbil, som skulle säljas av ett företag.Vi kom överens att lastbilen ska lackas om och besiktas innan köpet.Nu vill jag köparen dra mig ur köpet och de har ej ännu lackat om bilen eller besiktat den ännu.Ett köpekontrakt är skrivet.Vad gäller?Går det att dra sig ur?Hur blir det med handpenningen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid köp mellan företag gäller köplagen.

Sammanfattningsvis är huvudregeln att köp inte går att ångra. Några undantag finns emellertid. Möjlighet finns för er att kunna stoppa att lackering och besiktning sker. I övrigt ser det ut som att köpet är giltigt och bindande.

Kan köparen ångra sitt köp?

Köprätten grundar sig till stor del på allmänna avtalsrättsliga principer. En sådan är att "avtal är till för att hållas" (pacta sunt servanda). Innebörden av principen är när avtal om köp har ingåtts så kan det inte frånträdas. Huvudregeln är alltså att köp inte går att ångra men det finns en del undantag.

Först och främst vill jag belysa att Köplagen som används i köp mellan företag till stor del går att avtala bort! Har en köpare och säljare kommit överens om att det finns en ångerrätt så finns den en sådan. Se därför igenom ert köpekontrakt för möjlighet att ångra köpet.

Andra omständigheter som kan läggas till grund är hävning på grund av fel i vara eller också på grund av säljarens dröjsmål (39 och 25 § Köplagen). Ytterligare omständigheter som kan åberopas för att ogiltigförklara ett köpeavtal finns i Avtalslagen (28 – 32 § och 36 § Avtalslagen). Grunderna i avtalslagen förutsätter att avtalet ingåtts på ett otillbörligt eller ohederligt sätt. Utifrån vad du beskriver kring dina egna omständigheter verkar orsaken till att du vill ånga köpet inte basera sig på någon av ovannämnda grunder.

Du kan alltså inte ångra ditt köp utan att ha stöd för det i lag eller genom ert köpeavtal. Säljaren har tyvärr rätt att kräva att köpet fullgörs (52 § Köplagen). Det ska dock noteras att säljaren inte kan kräva att köparen fullgör köpet om det uppkommit hinder som är utanför din kontroll eller annars att fullgörandet för dig som köpare skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av att köpet genomförs (53 § Köplagen). Kraven i den sistnämnda bestämmelsen är högt ställda och gäller inte hinder som kan komma att försvinna inom rimlig tid (låt säga betalningsförmåga). Huruvida er situation är en sådan är svår för mig att avgöra då jag inte har några omständigheter att gå på.

Kan ni hindra säljaren från att lacka om och besikta lastbilen?

Det du kan göra är att meddela att du inte längre vill ha bilen besiktiad eller omlackerad. Säljaren har om ni meddelar att ni inte längre önskar dessa tillvalen ingen rätt att kräva fullgörelse för dem (52 § 2 stycket Köplagen).

Hur blir det med handpenningen?

Ligger någon av omständigheterna jag beskriver ovan för hand väcks frågan om hur det då blir med handpenningen. Återbetalning av handpenning är dessvärre inget som finns reglerat i lag varför denna del av mitt svar kommer att baseras på allmänna köprättsliga principer.

Först och främst gäller vad som står i ert köpeavtal om handpenning. Är det så att anledningen till varför köpet inte fullgörs beror på dig som köpare så har säljaren troligtvis rätt att behålla handpenningen. Är anledningen till varför köpet inte fullgjorts att hänföra till säljaren ska hela köpbeloppet inklusive handpenning återgå till köparen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1335)
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel
2021-04-07 Fel i bostadsrätt

Alla besvarade frågor (91133)