Möjlighet till upprättelse i civil- och straffrättsliga mål

Hej

jag har blivit utsatt för något som jag upplevde som utpressning av en person som jag litade på och som innan detta hände ingick i min närmaste bekantskapskrets. Han hade tidigare lånat 7000 kr av mig, som jag sagt han kunde betala tillbaka när han fick bättre ekonomi. Inga papper på denna skuld har skrivits. Vid detta tillfälle hade han passat mitt hus då jag varit bortrest och när jag kom hem så krävde han orimligt mkt betalt för detta "arbete". Han vägrade att gå innan han hade fått betalt. Jag betalade honom ytterligare 7000 bara för att få honom att gå. Jag var så chockad och ville endast bli av med honom. Han vägrade gå innan han fått betalt trots att jag upprepade gånger bad honom gå.

Denna person har alltså plockat av mig sammanlagt 14000. Har jag någon möjlighet till upprättelse för något som gått till på detta sätt och där inga papper finns skrivna?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska försöka besvara betalningarna var för sig. Din första del rör ett civilrättsligt avtal medan det andra rör en fråga ur straffrättslig synpunkt.


Angående låneavtalet är ett muntligt avtal lika giltigt som ett skriftligt sådant. Det kan emellertid bli svårt att bevisa de faktiska förhållandena för domstolen då en utgångspunkt inom processrätten är att "den som påstår något får bevisbördan för detta". Kan du däremot visa t.ex. ett kontoutdrag på att pengarna förts över, kommer denna bevisbörda kastas om, och det är personen som tagit emot pengarna som ska bevisa att detta varit exempelvis en gåva, och att hen därför inte behöver betala tillbaka. Detta fastslogs av Högsta Domstolen i NJA 2014:364.

Angående utpressningen: Utpressning är ett vinningsbrott som regleras i brottsbalkens 9 kap. 4 §. För att göra sig skyldig till utpressning måste gärningspersonen genom olaga tvång förmå någon till handling. Handlingen ska innebära vinning för gärningsmannen och förlust för offret. Med olaga tvång förstås att någon otillbörligt skrämmer någon till handling. Det är svårt att utifrån omständigheterna avgöra om personens vägran att lämna kan räknas som olaga tvång, utan omständigheterna spelar in mycket här. Här får du i sådant fall polisanmäla händelsen.

En annan lösning angående utpressningen är att få avtalet (betalningen för arbetet) ogiltigförklarat. Enligt 29 § avtalslagen är en rättshandling ogiltig om parten blivit tvingad till den med s.k. lindrigt tvång. Det tvång som orsakat rättshandlingen måste vara rättsstridigt, t.ex. utpressning som nämnts ovan.

Hoppas du fick lite klarhet i frågan. Du får gärna kommentera om du vill ha svar på ytterligare funderingar.

Vänligen,


Alfred PeterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”