Min praktikplats har begärt ut mitt brottsregister - Kan de det?

2019-12-07 i PUL/GDPR
FRÅGA
I ett dokument från universitetet framgår det att jag inför min verksamhetsförlagda utbildning i vården kommer att bli kontrollerad mot belastningsregistret, dvs. genom att verksamheten begär ut detta från polisen utan min inblandning.Jag vet att det är tillåtet för statliga myndigheter att begära utdrag inför anställning av personal enligt "Förordning (1999:1134) om belastningsregister", men som student är man väl inte inkluderad där? Finns det lagstöd för att rutinmässigt begära utdrag för samtliga studenter som genomgår verksamhetsförlagd utbildning inom vården?
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.

Verksamhetsförlagd utbildning är praktik, vilket detta är tillåtet för. Reglerna för detta är

"Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård..."(10 § Lag om belastningregister)

...har enskilda rätt att begära ut uppgifter om andra enskilda. Praktik hamnar under uppdrag i det gär fallet

I vanliga fall när arbetsgivaren begär det måste man överlämna utdraget efter att ha begärt ut det som enskild. Du ska dock arbeta i vården, vilket medför att de har rätt att begära ut ditt utdrag (10 § Lag om belastningregister). Denna lag finns troligen inte utan anledning, som jag misstänker är samma anledningsom dehar för att kontrollera alla blivande praktikanter.

Förordningar är en form av "mini-lagar", och den du har läst förtydligar detaljfrågor kring lagen den bygger på. De kräver inte rikdagsbeslut för att stiftas, utan kan meddelas av regeringen utan Riksdagens inblandning. Det är viktigt dock att Riksdagen när som helst kan stifta en lag som föregriper en eventuell förordning.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (166)
2020-01-27 Är jag anonym på Lawline?
2019-12-31 Är det tillåtet att använda en dashcam för att dokumentera parkeringsskador i ett nyckellåst p-garage?
2019-12-29 Får man sätta upp en kamera på sin lägenhetsdörr?
2019-12-15 Personuppgiftsbehandling störningar i boende

Alla besvarade frågor (76608)