Min fars fru säger att det inte finns något arv efter min far, vad har jag för rättigheter?

Hej. Min far har avlidit en olycka på äldreboendet strax innan jul. Jag är enda barnet. Han har en fru som äger derasfastighet och de har äktenskapsförord. De har haft gemensamt konto där hans pension gått in och hon har skött all ekonomi. Hon säger att det inte finns ngt att ärva och att hans saker är värdelösa. Enl henne har han velat bidra med det lilla han hade till hennes räkningar. Nubtar hon all kontakt med begravningsbyrå och bestämmer hur det ska skötas med minsta kostnad. Hon har tydligen en olycksfallsförsäkring på honom och jag antar hon står som förmånstagare. Min far har haft stroke och afasi i ca 25 år, så honom har det inte gått att prata med på många år. Vilka rättigheter har jag som min fars enda dotter utanför deras äktenskap med en annan mor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du dels undrar vad du har för rättigheter avseende arvet efter din far dels vilken rätt du har att ta beslut om begravningskostnader m.m.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Du har rätt till hela din fars kvarlåtenskap omedelbart

Som din fars barn utanför äktenskapet har du rätt till din arvslott omedelbart (2 kap. 1 § ÄB). Med omedelbart menar jag att din fars fru inte ärver före dig (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom du dessutom är din fars enda barn ärver du hela hans kvarlåtenskap med undantag för den s.k. basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Din fars fru har dock rätt till ett minimum enligt basbeloppsregeln

Basbeloppsregeln tillförsäkrar den efterlevande maken ett minimum. Den innebär att din fars fru har rätt att få egendom som tillsammans med hennes enskilda egendom motsvarar ett värde av fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Man lägger alltså ihop vad din fru tilldelas vid bodelningen med hennes enskilda egendom för att se om basbeloppsregeln är uppfylld. Är den inte uppfylld så ska den del som saknas erhållas från din fars kvarlåtenskap (i den mån det går). Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr och således har hon rätt att behålla 189 200 kr (4 X 47 300).

Har din fars fru redan enskild egendom, t.ex. lägenheten, som motsvarar ett värde över 189 200 kr (basbeloppsregeln) så får hon inte ta del av din fars kvarlåtenskap.

Du och din fars fru ska förvalta din fars egendom gemensamt

Du som arvinge är dödsbodelägare tillsammans med din fars fru (18 kap. 1 § ÄB). Ni ska förvalta din fars tillgångar (dödsboet) gemensamt och alla beslut som rör dödsboet kräver ditt samtycke. Din fars fru får alltså inte ta beslut om begravningskostnader eller ta egendom ur dödsboet (t.ex din fars pension) hur som helst utan att inhämta ditt samtycke.

En bouppteckning och en bodelning måste göras

En bouppteckning ska göras senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). I denna ska din fars tillgångar och skulder kartläggas för att tillgångarna senare ska kunna fördelas. Din fars fru ska kalla dig i god tid till förrättningen. För att kunna kartlägga din fars tillgångar och skulder är också en bodelning mellan dem nödvändig (9 kap. 1 § första stycket och 1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Genom bodelningen kommer det även att framgå om basbeloppsregeln är uppfylld.

Vad du bör göra

Jag rekommenderar att du i första hand redogör för din fars fru vad som gäller och vilka rättigheter du har. I andra hand, om hon inte vill samarbeta, så föreslår jag att du begär att tingsrätten förordnar en boutredningsman (19 kap. 1 § ÄB). Det är något som du som dödsbodelägare har rätt att begära utan hennes samtycke och som bekostas av dödsboet (19 kap. 15 § ÄB). I den mån dödsboets tillgångar inte räcker för att täcka boutredningsmannens arvode delar ni på kostnaden.

Du hittar hur du ansöker om en boutredningsman här: https://www.domstol.se/amnen/familj/dodsfall-och-arv/ansok-om-boutredningsman/

Vi hjälper er gärna med att upprätta ett bodelningsavtal, ni kan boka tid med oss här: https://lawline.se/boka

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna WallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”