Min dotters sambo vägrar att flytta ut

2019-04-11 i Bodelning
FRÅGA
Min dotter har i några år betalat alla räkningar även om hennes sambo haft lön. Nu har hon tröttnat och gjort slut. Han vägrar flytta för han säger att han inte får någon bostad. Vad kan hon göra för att få honom att flytta? Hon har 3 barn, var av ett är hans. Han lever på henne som en parasit och är inte snäll mot barnen som inte är hans.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vad din dotter kan göra för att få hennes sambo att flytta ut. Det man får börja med att utreda är då först vem som har rätt till bostaden, alltså om sambon har rätt att bo kvar eller inte. Vem som har rätt till bostaden beror på om bostaden anses vara gemensam bostad och om det är din dotter som äger bostaden eller står ensam på kontraktet. För att kunna svara på din fråga behöver jag utgå ifrån sambolagen.

Vem har rätt till bostaden?

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). En sådan begäran måste göras inom ett år från att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen)

I bodelningen ska man dela lika på det som utgör samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § sambolagen). Bostaden är gemensam om den skaffades för din dotter och hennes sambo skulle bo där tillsammans (5 § sambolagen). Det är alltså av betydelse vad som var avsikten när bostaden införskaffades.

Om din dotter bodde i bostaden redan innan hon och sambon fick planer på att flytta ihop kommer bostaden inte att räknas som gemensam och den behöver inte delas lika mellan samborna. Om bostaden däremot införskaffades i syfte att din dotter och hennes sambo skulle bo där gemensamt från första början, är bostaden gemensam och ska då ingå i bodelningen (5 § sambolagen). Det spelar då ingen roll vem som betalat för bostaden, elräkningen eller dylikt. Eftersom svaret på frågan beror på om bostaden är deras gemensamma eller om den tillhör endast din dotter kommer jag nedan ge dig svar utifrån båda förutsättningarna.

Om bostaden inte är gemensam bostad

Om bostaden tillhör din dotter, dvs. att syftet från början inte var att bostaden skulle vara sambornas gemensamma bostad, ska sambon flytta ut nu när din dotter vill att samboförhållandet ska upphöra. Detta gäller oavsett om din dotter äger bostaden som en bostadsrätt eller innehar nyttjanderätt genom hyresavtal.

Det din dotter kan göra när sambon vägrar att flytta ut är att kontakta domstolen som då utser en bodelningsförrättare. Då fattar bodelningsförrättaren beslut om att bostaden ska tillfalla henne i bodelningen. Om sambon fortfarande vägrar att flytta kan din dotter kontakta Kronofogdemyndigheten och begära verkställighet av det beslut som bodelningsförrättaren fattat, alltså att bostaden tillhör din dotter. Kronofogden kan då hjälpa din dotter med att tvinga ut hennes sambo ur bostaden.

Om bostaden är sambornas gemensamma bostad

Om bostaden införskaffades för att din dotter och hennes sambo skulle bo där tillsammans utgör den gemensam bostad. Det din dotter kan göra då är att begära en bodelning så att samborna ska dela upp allt de äger gemensamt (8 § sambolagen). Detta brukar i praktiken innebära att man antingen säljer bostaden och delar på pengarna eller att den som önskar bo kvar i bostaden köper ut den andre. Om det avser en hyreslägenhet innebär detta att man skriver över hyresavtalet så att det bara är den som ska bo kvar, som står på kontraktet. Detta kan hyresvärden hjälpa till med.

Vid bodelning av gemensam bostad gäller som huvudregel att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få denna, i avräkning på sin lott (16 § 2 stycket sambolagen). Om jag ska göra en fri tolkning över situationen som råder så antar jag att det kommer vara din dotter som har bäst rätt, då hon har två barn sedan tidigare och dessa behöver någonstans att bo.

Eftersom att din dotter och hennes sambo inte är överens, kan din dotter genom en ansökan till domstolen få hjälp med att bestämma vem som ska bo kvar i lägenheten, under tiden en bodelning görs. Då kan även sättas ett datum för när din dotters sambo måste ha flyttat ut (28 § sambolagen). Domstolen kan då även bestämma att samborna inte får besöka varandra, om någon av din dotter eller hennes sambo begär det.

Hur ansöker man om en bodelningsförrättare?

För att ansöka om en bodelningsförrättare lämnar man in sin ansökan till tingsrätten. När man lämnar sin ansökan tillkommer en ansökningsavgift på 900 kronor. Tingsrätten utser då en bodelningsförrättare åt din dotter och hennes sambo. Förutom ansökningsavgiften tillkommer kostnader för bodelningsförrättarens arbete (arvodet). Dessa kostnader kommer din dotter och hennes sambo att få dela på (26 § sambolagen och 17 kap. 7 § 2 st. äktenskapsbalken). Mer information om bodelningsförrättare hittar du här.

Sammanfattningsvis

Om sambon vägrar att flytta ut är det alltså en bodelningsförrättare, domstolen och sedan Kronofogden som din dotter får vända sig till för att få hjälp. Då det tillkommer en del onödiga kostnader rekommenderar jag att ni i första hand försöker tala sambon till rätta. Jag förstår dig som att ni redan försökt med detta men möjligtvis kan vetskapen om att han riskerar att få betala en bodelningsförrättares arvode och kostnader i domstol, motivera honom att flytta självmant.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2434)
2020-02-27 Övertagande av hyresrätt
2020-02-25 Hur fördelas skulderna vid en skilsmässa?
2020-02-25 Har min sambo rätt till min fastighet om jag köpte den tre år innan hen flyttade in?
2020-02-25 Har min sambo rätt till halva lägenheten som jag köpt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77513)