Min chef anklagar mig för stöld - är det förtal?

FRÅGA
Jag har blivet beskylld av produktionschefen för en stor stöld på jobbet. Jag är helt oskyldig men produktionschefen påtalar att i medarbetare samtal så har det framkommit att jag är gärningsmannen. Det ska finnas personal som ska ha bevittnat stölden enligt honom som är villig att vittna i polisförhör/rättegång. Jag är helt oskyldig och inga bevis finns emot mig. Kan jag anmäla chefen för förtal. Ev anmäla vittnet med?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) när jag besvarar din fråga om chefen eller vittnet kan anmälas för förtal.

Vad krävs för att någon ska dömas för förtal?

För att din chef eller vittnet ska dömas för förtal krävs att de utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att de lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). I ditt fall har vittnet och chefen pekat ut dig såsom brottslig eftersom stöld är brottsligt enligt 8 kap. 1 BrB. I vissa fall kan en sådan uppgift vara försvarlig om uppgiftslämnaren visar att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den. I detta fall har arbetsgivaren fått höra från personalen att de bevittnat dig stjäla vilket innebär att din chef haft skälig grund för sin misstanke. Det ska inte vara brottsligt att anmäla ett brott som man har skälig grund för och därför kan inte förtal aktualiseras.

Om så skulle vara att din arbetsgivare inte haft skälig grund för sin misstanke så krävs också uppsåt för att brott ska aktualisera i detta fall uppsåt (1 kap. 2 § BrB). Detta innebär att personerna måste haft uppsåt till att utpeka dig som brottslig (vilket de har haft) men också till att utsätta dig för andras missaktning. Detta rekvisit kan vara svår att bevisa om inte chefen eller vittnet gått runt och spridit det här till andra i syfte att få dig att framstå som en sämre person. Jag vet inte hur det har sett ut i ditt fall och därför kan jag inte uttala mig om uppsåt att utsätta dig för andras missaktning förelegat.

Brottsligt att lämna falska uppgifter

Du skriver att du är oskyldig vilket innebär att vittnet förmodligen har hittat på att hen bevittnat stölden. Att lämna falska uppgifter vid en rättegång, efter att ha avlagt ed är brottsligt enligt 15 kap. 1 § BrB. Vittnet kan därför dömas för mened. Även här krävs att vittnet haft uppsåt till att lämna falska uppgifter vilket innebär att hon måste veta att de uppgifterna hon lämnar är falska.

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Med vänlig hälsning,

Sandra Bargabriel

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?