FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt31/08/2018

Mellanman och undertecknare av annans signatur

Hej,

Jag har en fråga om underskrifter. Jag har undertecknat min hustrus namnteckning på ett kravbrev mot en person som slängt hennes möbler.

Sen har jag skrivit gm (genom) och sen min egen namnteckning under. Det blir väl jag som har ansvaret då, eller hur? Det kallas på nätet för: På någons vägnar.

Jag har gjort så många ggr och det har varit OK.

Jag vill bara kolla vad Ni har för synpunkter. Är det OK? Vill veta därför att personen har börjat morra.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Straffrättslig vinkel

Att förfalska någon annans signatur utgör urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken). Ifall det gjordes med denne någons samtycke bortfaller dock straffansvaret (24 kap. 7 § brottsbalken). Alltså: om din fru välsignade din – i krass bemärkelse – förfalskning, har du inte gjort dig skyldig till brott.

Avtalsrättslig vinkel

Jag förstår det som att din fru i praktiken har gett dig en fullmakt att föra hennes talan i frågan. Det är hon som har ett skadeståndsrättsligt anspråk på motparten och sålunda hon som är part. Det stämmer därför inte riktigt att du har det yttersta ansvaret.

Du är istället mellanman (fullmäktige). Dina rättshandlingar kan binda din fru. Om du exempelvis ingår avtal om att motparten ska ersätta henne med X kronor är hon bunden därtill och kan inte senare klaga på att ersättningen var för liten.

Om du däremot går utanför din befogenhet, alltså den ram inom vilken hon gett dig tillåtelse att rättshandla, och därigenom orsakat din fru ekonomisk skada, kan du bli skyldig att ersätta henne. Du har också ett ansvar gentemot ditt fru att fullgöra ditt mellanmannaansvar. Om du i strid med vad du lovat försummar att företräda henne, och hon därför går miste om motpartens ersättning, kan du också bli ersättningsskyldig. Ditt ansvar är alltså gentemot din fru – inte motparten.

(2 kap. avtalslagen).

Har du följdfrågor eller andra funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se. Trevlig kväll!

Elias OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000