Medlemsregister för idrottsförenings förenlighet med PUL

2017-09-24 i PUL/GDPR
FRÅGA
Vi är en idrottsförening som funderar på att skapa ett google formulär för att ta emot medlemsansökan. Vi kommer då be om uppgifter som namn, adress och personnummer. Kan vi göra detta utan att bryta mot PUL?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I en idrottsförening (ideell förening) kan det vara nödvändigt att registrera vissa uppgifter om sina medlemmar för att kunna sköta administrationen. Uppgifter som namn, adress och personnummer är sådana uppgifter som det kan anses vara nödvändigt för föreningen att ha. Att registrera just personnummer får göras om det kan anses klart motiverat, till exempel för att kunna identifiera medlemmar. Datainspektionen, som är den myndighet som ser till att PUL efterföljs, har uttryckt att det däremot är olämpligt att använda personnummer som medlemsnummer.

Föreningen måste informera medlemmarna om vad uppgifterna kommer att användas till. Om föreningen avser att använda uppgifterna för att till exempel skicka ut direkt reklam så måste medlemmen få veta detta, helst och oftast i samband med att uppgifterna hämtas in.

Vill föreningen publicera sitt medlemsregister på internet så är Datainspektionens rekommendation att man har samtycke från medlemmarna. Det finns vissa situationer då det krävs samtycke och vissa då det inte krävs samtycke, att fråga om lov först är alltså den säkraste vägen. Ett register där man kan söka efter medlemsuppgifter kräver samtycke från medlemmen/medlemmarna. Men om medlemsregistret publiceras som en lista eller PDF så krävs inget samtycke så länge inte publiceringen är kränkande för medlemmarna. Det som krånglar till det är att det skulle kunna vara kränkande att publicera uppgifter i strid mot en medlems vilja. Det säkraste är som sagt alltså att fråga om lov innan någon publicering av medlemsuppgifter sker.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper Forsgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (206)
2021-07-22 krävs samtycke för att ta och publicera bilder på andra?
2021-07-14 Är det olagligt att ge ut telefonnummer?
2021-07-04 Har jag rätt till en kopia av ett inspelat samtal?
2021-07-01 Namngivelserätten för ett litterärt verk

Alla besvarade frågor (94346)