Måste min kille resa ut ur Sverige för att kunna ansöka om uppehållstillsånd för sambo?

2018-11-07 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Min Kille (sydkorean) är här på ett Working Holiday Visum och vi vill byta till Sambo visum nu innan hans uppehållstillstånd går ut. MIn kille har dessutom fått ett nytt jobb denna månad och hans arbetsgivare är så himla nöjd med honom att han vill erbjuda honom ett permanent jobb. Dock går hans arbetstillstånd ut med hans Working holiday visum, alltså om 3 månader.Jag har för några år sedan diagnoseratts med depression, ångestsyndrom, självmordsbelägna tendenser m.m och är jätte rädd för vad som ska hända i fall han måste åka tillbaka till sitt land för att ansöka om Sambo VIsum. Jag undrar om ett läkar intyg som visar att jag lider av mental ohälsa skulle hjälpa vårat ärende. När jag har varit som sämst så kan jag inte jobba för att jag inte ens kan komma upp ur sänger, jag får flertal panikattacker om dagen och har i vissa extrema sitationer skadat mig själv. Detta har hänt förut när vi var i distansförhållane vilket också är anledningen till att jag flyttande till hans land i ett år för att int vara ifrån honom.Jag är så rädd att om han åker, att jag kommer göra något mot mig själv, vilket min psykolog också är orolig för.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet (5 kap. 18 § utlänningslagen). En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. I 5 kap. 18 § andra stycket radas undantagen från bestämmelsen upp. Av den femte punkten utlänningslagen stadgas möjligheten till ansökan om uppehållstillstånd efter inresa i landet om utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Det senare kravet kan uppfyllas om t.ex. det kan antas att sökanden efter en hemkomst får svårigheter att få pass eller utresetillstånd och att det beror på någon form av trakasserier från hemlandets myndigheter. Vidare kan undantag göras om begäran om utresa skulle innebära stora praktiska svårigheter och betydande kostnader för resa till och från Sverige. En bedömning görs utifrån omständigheterna i de enskilda fallet och det kan därmed vara olika omständigheter som innebär att det inte är skäligt att begära att någon reser ut ur Sverige för att skicka in en ny ansökan.

migrationsverkets hemsida framgår även att undantag görs från kravet på att personen ska resa ut från Sverige om personen har ett giltigt arbetstillstånd när den nya ansökan om uppehållstillstånd lämnas in.

Av 5 kap. 19 § utlänningslagen framgår att förlängning av ett pågående uppehållstillstånd för göras trots att utlänningen redan befinner sig i Sverige om det finns vägande skäl. Vägande skäl föreligger om förutsättningarna för ett nytt uppehållstillstånd är uppfyllda. Skulle din kille ansöka om förlängning av arbetstillståndet skulle han med stöd av 5 kap. 19 § alltså inte behöva resa ut ur Sverige för att lämna in en ny ansökan.

Sammanfattningsvis har jag inte hittat något undantag där man särskilt tar hänsyn till omständigheter såsom din psykiska hälsa, mer än att detta möjligen skulle kunna anses vara en sådan omständighet som gör att man skäligen inte kan kräva att han ska behöva resa ut enligt femte punkten i 5 kap. 18 § andra stycket. Med stöd av Migrationsverkets hemsida verkar det dock som att ansökan kan ske från Sverige till följd av att han redan har ett arbetstillstånd, förutsatt att detta är giltigt när den nya ansökan lämnas in. En förlängning av hans nuvarande tillstånd är också ett alternativ för att undvika utresa. Min bedömning är därmed att det finns goda möjligheter för honom att få ett uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Det är dock alltid möjligt att kontakta Migrationsverket om frågan för att få ett klarare svar eftersom de kan överblicka de särskilda omständigheterna i just ert fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (978)
2020-02-17 Jag har överklagat beslut om uppehållstillstånd, vad händer nu?
2020-02-13 Hur räknas högskolepoängen för uppehållstillstånd?
2020-02-11 när kan återreseförbud upphävas?
2020-02-08 Tolkning av 5 kap. 5 § Utlänningslagen

Alla besvarade frågor (77164)