Måste man vara svensk medborgare för att få arv i Sverige?

Hej

En följdfråga på nedanstående:

- Efter hur lång tid kan man klandra ett testamente d.v.s. kan barn klandra ett testamente och hävda att de inte blivit delgivna när förälder avlidit, i det här fallet 19 år?

Svar:

"En klandertalan ska framställas inom sex månader från det att delgivning skett. Om ingen framställan görs inom den tiden är talan förlorad (14 kap. 5 § ÄB). Delgivning sker genom att testamentshandlingen överlämnas. Man måste kunna bevisa att delgivning skett genom t.ex. en underskrift eller anteckning i bouppteckningen. Eftersom tidsfristen för klander börjar att gälla från tiden för delgivning ligger huvudfrågan i ifall testamentet har delgivits arvingarna.

Om testamentet har delgivits arvingarna har deras rätt att klandra löpt ut efter sex månader. Då är det för sent att göra nu. Om man antecknat någonstans att delgivning har skett underlättar det bevisbördan.


Följdfråga

Testamentestagare och efterarvingar bor inte i Sverige utan i Tyskland och Polen, någon skillnad? (Polska medborgare).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utländska medborgare har i princip samma rätt till arv i Sverige som en svensk medborgare (1 kap. 3 § ÄB).

För utländsk medborgares rätt att taga testamente i Sverige gäller att denne har samma rättigheter som en svensk medborgare skulle ha i den utländske medborgarens hemland. Om en svensk inte får ta arv från testamente i samma utsträckning som en inhemsk medborgare i utlandet ska motsvarande inskränkning göras på den utländska medborgarens rätt till arv i Sverige (9 kap. 3 § ÄB). I övrigt gäller samma som för svenska medborgare.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”