Måste jag skriva på en formell uppsägning och kan jag gå innan min uppsägningstid är över?

FRÅGA
Hej, har en sk arvodesanställning enligt anställningsavtalet, som är tidbegränsad fr 11 feb-30 april Avsikten är att arbetsgivaren ska förlänga efterhand men jag har valt att sluta och vill inte förlänga anställningen men erbjöd mig att jobba till det löper ut 30 april. Meddelade arbetsgivaren via mejl den 8 mars att jag slutar den 30 april. Den 30 mars kommer arbetsgivaren och vill att jag ska skriva en formell uppsägning. Det borde de väl ha nämnt redan den 8 mars tycker jag, om det är nödvändigt? VIlket det inte är vid en timanställning har jag tagit reda på. Så nu är min fråga om jag bara kan välja att sluta jobba omgående? Före 30 april? Känns inget bra att fortsätta när de bärjar hitta på orsaker att hålla mig kvar. Kan jag bara säga att jag slutar för jag har fått ett annat arbete?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din arbetsplats inte berörs av ett kollektivavtal eller om du och din arbetsgivare inte har en annan överenskommelse, genom exempelvis anställningsavtalet, är det i Lagen om anställningsskydd man hittar regler kring uppsägning. Lagen är tillämplig eftersom att du är en arbetstagare, 1 § LAS.

Det första som kan nämnas är att LAS är semidispositiv. Det innebär att om det är så att din arbetsplats har ett kollektivavtal kan det vara andra regler skrivna där, som i så fall gäller före LAS under förutsättning att dessa regler inte upphäver eller inskränker dina rättigheter som arbetstagare, 2 § LAS. Detsamma gäller om du har andra överenskommelser som står i ditt anställningsavtal eller som du avtalat med din arbetsgivare på annat sätt.

Eftersom jag inte vet om ni har kollektivavtal eller andra överenskommelser, kommer jag i mitt besvarande av din fråga utgå ifrån LAS.

Om jag förstår din fråga rätt så har du en tidsbegränsad timanställning, 4-5 § LAS. För alla anställningsformer gäller att uppsägningstiden är minst en månad, 11 § LAS. Det enda undantaget är vid provanställning, då uppsägningstiden är två veckor, 6 § LAS. För din del innebär det att du senast måste ha sagt upp dig den sista mars, för att ha din sista arbetsdag den 30 april.

Oavsett vilken typ av anställning du har, behöver du bara meddela dig skriftligen om uppsägning, om det är angivet i ditt anställningsavtal eller i något kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är bara när din arbetsgivare säger upp dig, som uppsägning enligt lag behöver meddelas skriftligen, 8 § LAS. Vidare är det så, att du behöver arbeta under hela din uppsägningstid, om du och din arbetsgivare inte kommer överens om något annat, 13 § LAS. Som jag sa tidigare gäller överenskommelser som du och din arbetsgivare kommer överens om, om dessa inte inskränker dina rättigheter som arbetstagare. Eftersom att du den 8 mars erbjöd dig att ha mer än en månads uppsägningstid, inskränker er överenskommelse inte dina rättigheter i det här fallet och överenskommelsen är därmed giltig. Du kan därför inte välja att sluta jobba där omgående.

Att din arbetsgivare vill att du skriver under en formell uppsägning har oftast ingenting att göra med att de vill ha kvar dig längre än vad du vill. Att skriva under en formell uppsägning handlar om att din arbetsgivare vill tillförsäkra sig att ni båda är införstådda i att du ska avsluta din anställning den 30 april, som du tidigare sagt att du vill göra, och för att din arbetsgivare på så sätt ska ha bevis på att du slutade din anställning på eget bevåg så att du eller facket inte kan komma senare och hävda att du blivit uppsagd på felaktiga grunder.

Men om det är så att din arbetsgivare anser att ett mail inte är en formell uppsägning och denne säger att därför måste arbeta ytterligare en månad, så måste du titta på ditt anställningsavtal eller i din arbetsplats kollektivavtal – om de har ett sådant. Om ditt anställningsavtal eller om kollektivavtalet säger att uppsägning ska ske skriftligen, finns det generellt två krav som måste vara uppfyllda: Uppsägningen ska vara undertecknad av den som säger upp avtalet och att uppsägningen lämnas till rätt mottagare.

I ditt fall innebär det att du måste ha lämnat det till din chef och att du skrivit under med ditt namn, så att din chef visste att det var du som sade upp dig. Vad gäller att en uppsägning ska meddelas skriftligen, så har området moderniserats och utvecklats för att passa in i det tekniska samhälle vi lever i idag. Eftersom att det blir allt vanligare att människor interagerar med varandra via mejl, är det inte längre bara brev eller papper som anses vara skriftliga. Utan så länge du undertecknade ditt mail med ditt namn och skickade det till rätt person, är din uppsägning giltig även om den har skett via mail. Din sista arbetsdag är därför den 30 april, om inte du och din chef kommer överens om något annat nu.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80615)